AMPLIAR NOTÍCIA
Atenció a la gent gran, també necessària a l'ACA
Secció sindical de la CSC a l'Agència Catalana de l'Aigua

La negociació col·lectiva es una poderosa eina de diàleg entre els representants dels treballadors i els representants de l’empresa, la seva contribució permet l’establiment de condicions de treball justes, equitatives i mesures adequades per afrontar els continus canvis econòmics i socials. Per tant, la negociació col·lectiva constitueix un instrument eficaç d’adaptació als canvis externs i a les necessitats del personal de plantilla en matèries com permisos, flexibilitat i criteris d’acció social.

En la passada reunió de la comissió paritària, els representants dels treballadors van demanar la inclusió de permisos que estableix l’EBEP, entre els quals es troben els que fan referència a la reducció de jornada amb totalitat de la retribució i amb reducció proporcional de les retribucions. Nosaltres volem ampliar-ho de manera que es reculli les necessitats de les persones amb dependència funcional, dependència cognitiva i inestabilitat clínica.

En l’actualitat la majoria dels països de la EU, i especialment l’Estat Espanyol, tenen els índex d’envelliment de la població mes alts del mon. Actualment a Catalunya la població amb mes de 65 anys representa mes del 17, 78% de la població total. La qual cosa, implica que tant les demandes assistencials com el nombre de persones dependents tindrà un increment excepcional. A mes, les persones grans volen ser ateses en el seu domicili, ja que viure en la pròpia llar es un dels valors mes significatius entre les persones grans. Aquestes persones veuen la família com la principal responsable de l’atenció en cas de dependència.

Arreu de la EU, les politiques socials envers la gent gran s’han orientat a evitar l’internament residencial i a fomentar l’atenció en l’entorn familiar. En el nostre país, aquesta es també la política dominant.

La negociació col·lectiva permet avançar-nos als nous canvis, per millorar les condicions laborals i la conciliació de la vida laboral i familiar. Per això, considerem necessari que es tingui en compte el concepte de dependència en els permisos amb reducció de jornada, acordar i establir mesures de flexibilitat dirigides a les persones treballadores de l’ACA, que tinguin en el seu nucli familiar persones dependents, per atendre-les en la seva vida quotidiana i millorar el seu benestar.
24-03-2014
Negociació col·lectiva
 
Afilia't
afiliat

CSC a la xarxa

fbslide


Lluites

bloc


Internacional
psnsefsm

Opinió


Informatiu
SUBSCRIU-TE AL
FULL INFORMATIU
DE LA INTERSINDICAL-CSC

Agenda
Enllaços interns


Enllaços recomanats
  Intersindical-CSC · Carrer de Calàbria, 166, baixos· 08015 Barcelona · Tel. 934813660