AMPLIAR NOTÍCIA
La baixa laboral no disminueix les vacances
Un dels dubtes que solen sorgir en aquestes dates té a veure amb la relació entre un període de baixa laboral i el dret a les vacances. Concretament, en com queda el gaudiment de les vacances si una persona es troba en situació de baixa mèdica. Val a dir que la jurisprudència laboral reconeix el dret a gaudir dels dies de vacances si la baixa és anterior a l’inici del període vacacional.

Que tothom pugui disposar del temps de vacances anual reconegut és un dret arreu de la UE i avalat pel Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, que emplaça els Estats membres a adoptar les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

El mateix Tribunal argumenta que una cosa són les vacances i una altra la baixa laboral. Així, mentre les primeres s’entenen com una interrupció de recuperació de l’esforç del treball, la segona es tracta d’una interrupció destinada a la recuperació de l’estat de salut.

Sobre aquesta qüestió, cal tenir en compte també la legislació de l’Organització Internacional del Treball (OIT), que reconeix que els dies de baixa per malaltia o accident no poden ser comptats com a part de les vacances anuals descrites com a mínimes per la legislació laboral de cada Estat.

No obstant això, si la situació de baixa es produeix mentre es gaudeix de les vacances, la interpretació és una altra. En aquest cas, la jurisprudència estableix que una vegada iniciat el període de vacances no s’accepta la baixa laboral, ja que entén que és la persona que el gaudeix qui és responsable del seu estat de salut, de manera que ha n’ha d’assumir qualsevol alteració.

Finalment, cal tenir en compte una novetat legislativa important. L’entrada en vigor de la Llei d’Igualtat Efectiva entre homes i dones -28 de març de 2007- reconeix que la dona a qui se li concedeixin les vacances en qualsevol de les situacions de la maternitat (suspensió per risc durant l’embaràs, permís de maternitat, permís d’alletament, etc) té dret a gaudir les vacances senceres una vegada hagi superat aquestes circumstàncies, fins i tot si aquestes depassen el límit de l’any natural.
23-07-2007
Laboral
 
Afilia't
afiliat

CSC a la xarxa

fbslide


Lluites

bloc


Internacional
psnsefsm

Opinió


Informatiu
SUBSCRIU-TE AL
FULL INFORMATIU
DE LA INTERSINDICAL-CSC

Agenda
Enllaços interns


Enllaços recomanats
  Intersindical-CSC · Carrer de Calàbria, 166, baixos· 08015 Barcelona · Tel. 934813660