AMPLIAR NOTÍCIA
Jornada de reflexió sobre qualitat en els serveis públics a Ciutat de Mallorca
El passat 13 de juny va tenir lloc a Ciutat de Mallorca, a la sala d’actes de la Conselleria de Treball del Govern de les Illes Balears la primera Jornada de Reflexió sobre Qualitat en els Serveis Públics, organitzada per la Direcció General de Qualitat dels Serveis, amb la finalitat de debatre sobre la implantació del concepte transversal de la qualitat en la prestació dels serveis de les administracions.

El Govern Balear va convidar la Intersindical-CSC a participar-hi, ja que va entendre que la nostra visió permetria enriquir aquest debat. El company de la Federació d’Administracions Públiques Joan Arimon va ser l’encarregat de fer sentir la nostra veu a les Illes.

La jornada, adreçada a representants dels treballadors/res de l’Administració Balear, va començar amb la intervenció de Fernando Monar, director general de Qualitat dels Serveis, que va fer una exposició general del concepte qualitat i la seva aplicació a l’Administració. A continuació, un representant de la UGT va parlar contra la privatització dels serveis públics. La veritat, tenia més raó que un sant, però es va emportar un zero en valoracions i propostes.

Després de l’esmorzar, Joan Arimon va parlar del paper del sindicat com a generador d’idees, debat i propostes per millorar la prestació dels serveis. Després va expressar que el desenvolupament de l’Estatut bàsic de l’empleat públic ha de ser un element de primer ordre en la millora en els serveis, ja que requerirà estudis, vlaoracions i adaptacions que també hauran de servir per avançar en la qualitat com a concepte transversal dels serveis públics.

Va continuar exposant que en aquest procés caldrà fer un bon diagnòstic de la prestació dels serveis i va acabar amb una bateria de propostes del sindicat nacional i de classe per aconseguir els serveis públics de qualitat que els ciutadans mereixem, en què tampoc no va faltar una crida a la mobilització pel manteniment del caràcter públic dels serveis que la llei encomana a l’Administració.

Per acabar, una representant de CCOO va parlar del teletreball. Encara ens preguntem si el teletreball té massa a veure amb uns serveis públics de qualitat… Però es veu que la primera central a nivell estatal no tenia res més preparat. En resum, les úniques propostes que es van sentir van ser les de la Intersindical-CSC.

Va cloure la Jornada la consellera de Treball del Govern de les Illes Balears, que ens va agrair sincerament la col•laboració. El director general de Qualitat dels Serveis ens va demanar que li féssim arribar les nostres conclusions sobre els debats, que, per cert, van ser ben participatius. Vam quedar que ens intercanviaríem documentació i ens vam oferir a participar en futurs encontres. Un pas més de la Intersindical-CSC. Mira, mira que hem recorregut terres…
17-06-2008
Països Catalans
 
Afilia't
afiliat

CSC a la xarxa

fbslide


Lluites

bloc


Internacional
psnsefsm

Opinió


Informatiu
SUBSCRIU-TE AL
FULL INFORMATIU
DE LA INTERSINDICAL-CSC

Agenda
Enllaços interns


Enllaços recomanats
  Intersindical-CSC · Carrer de Calàbria, 166, baixos· 08015 Barcelona · Tel. 934813660