LEGISLACIÓ BÀSICA
Document Descarrega
Estatut dels treballadors/es
Llei orgànica de llibertat sindical
Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (LISOS)
Llei general de la Seguretat Social (LGSS)
Estatut del Treballador/a Autònom/a
Llei de Procediment Laboral
Reglament d'Eleccions Sindicals
Llei de Prevenció de Riscos Laborals
Normativa i criteris de seguretat i salut en el treball
Llei de conciliació de la vida personal i laboral
Llei de conciliació de vida familiar del personal de les administracions públiques catalanes
Llei d'igualtat efectiva entre homes i dones
Taula de reformes a l'ET i la LGSS en matèria de gènere

 

Afilia't
afiliat

CSC a la xarxa

fbslide


Lluites

bloc


Internacional
psnsefsm

Opinió


Informatiu
SUBSCRIU-TE AL
FULL INFORMATIU
DE LA INTERSINDICAL-CSC

Agenda
Enllaços interns


Enllaços recomanats
  Intersindical-CSC · Carrer de Calàbria, 166, baixos· 08015 Barcelona · Tel. 934813660