Indústria - FIC
La FIC (Federació d´Indústries de Catalunya) és la federació d´industria de la Intersindical-CSC . Agrupa els treballadors i les treballadores dels sectors econòmics del metall, tèxtil, arts gràfiques, químiques, transport i de totes les altres activitats econòmiques que es considerin industrials.

L'objectiu últim de la FIC és aconseguir que l´organitzacié de l´estructura i de l´activitat econòmico-social del món del treball es basi en uns principis d´eficàcia i gestió, i de respecte a la dignitat dels treballadors i treballadores.

Atesa la dinàmica pròpia de cada sector ecònomic de la indústria, la FIC potenciarà les seccions sindicals, com a nucli dela negociació col·lectiva i la concertació a nivell d'empresa, igualment creiem imprescindible dotar de veu i capacitat als i a les treballadores contribuïnt a la seva formació sindical, professional i personal, per a poder-se defensar de la intransigència de la patronal.

s La FIC assumeix doncs, els principis de la Intersindical-CSC i té la voluntat d'esdevenir l'objecte i el subjecte de la construcció i gestió de la societat justa i solidària per la qual lluitem.
Afilia't
afiliat

CSC a la xarxa

fbslide


Lluites

bloc


Internacional
psnsefsm

Opinió


Informatiu
SUBSCRIU-TE AL
FULL INFORMATIU
DE LA INTERSINDICAL-CSC

Agenda
Enllaços interns


Enllaços recomanats
  Intersindical-CSC · Carrer de Calàbria, 166, baixos· 08015 Barcelona · Tel. 934813660