AFILIA'T
Dades Personals
Nom
Cognoms
DNI
Adreça
Població
Codi Postal
Telèfon
Comarca
Correu-e
Nascut/a (dd/mm/aa)
Dades Professionals
Professió
Centre de treball
Adreça
Població
Codi Postal
Telèfon
Correu-e
Dades Bancàries
Entitat
A nom de
Número de compte
Descarrega full d'afiliació en format.pdf

Quota trimestral:
30 euros per a treballadors/es en actiu
15 euros per a treballadors/es a l'atur amb subsidi, Espai Jove i treballadors/es en jubilació
8 euros per a treballadors/es a l'atur sense subsidi
Afilia't
afiliat

CSC a la xarxa

fbslide


Lluites

bloc


Internacional
psnsefsm

Opinió


Informatiu
SUBSCRIU-TE AL
FULL INFORMATIU
DE LA INTERSINDICAL-CSC

Agenda
Enllaços interns


Enllaços recomanats
  Intersindical-CSC · Carrer de Calàbria, 166, baixos· 08015 Barcelona · Tel. 934813660