La ciutadania no podem quedar impassibles davant aquest nou atac |Foto: agències|
La ciutadania no podem quedar impassibles davant aquest nou atac |Foto: agències|

La decisió del Gobierno espanyol del PP deixa sense recursos a milers de famílies per les quals la jubilació era l’única alternativa de subsistència

Article d’Octavio Granado, Secretario de Eº de Seguridad Social 2004-2011

El Govern del PP ha decidit continuar les retallades per l’última prestació de l’estat de benestar. Reduïdes l’educació, la sanitat, anul·lats els fons per a la Llei de Dependència i ara en vies de reducció dels serveis socials municipals, els pensionistes han vist les seves pensions congelades “ad eternum”, però això no bastava. La reforma projectada només entrarà en vigor en 2019, perquè la seva aplicació immediata destruiria electoralment al Govern i seria sens dubte il·legal. I el que no pot fer-se amb llum i taquígrafs, es dissimula amb un “criteri” que cap afectat coneix.

En Seguretat Social un criteri s’emet quan hi ha una llacuna legal o diferències d’interpretació sobre una norma. però aquest nou “criteri” canvia, allí on no hi havia dubtes ni discussions, la forma d’actuar de l’Administració sobre dècades. Bàsicament, considera amb caràcter general a els qui estan pagant un conveni especial com a afiliats ocupats i en alta.

El conveni especial és una via de la qual disposa un treballador que no desitja que la seva pensió, després de dur trenta anys pagant per una base alta, es calculi sobre les bases mínimes. La norma estableix que la seva incorporació al Sistema solament existeix per a aquest abonament de cotitzacions, i precisa d’una norma “amb rang suficient” per a una incorporació plena.

Ara el conveni no solament no millora la protecció del que ho subscriu, sinó que com ja no està acomiadat, li impedeix jubilar-se encara que no cobri cap salari durant anys. Considera amb caràcter general que aquesta instrucció interna de l’Administració li incorpora al sistema plenament.

Resultat, la jubilació es retarda almenys dos anys. I el que és pitjor, la norma té, contra el que estableix la nostra Constitució, criteris retroactius, perquè els convenis abonats abans que sortia la instrucció modifiquen l’edat de jubilació a posteriori.

Amb el que els acomiadats del futur es van a trobar amb pensions més baixes, encara que portin la vida cotitzant per bases altes. I això *desincentiva la cotització, com la reforma en vigor, en un moment en el qual els ingressos són necessaris. Però perjudica especialment als pitjor tractats, als acomiadats que porten amb més de cinquanta anys i que duen anys sense trobar una feina.

La norma tindrà efectes demolidors. Els acomiadats amb acords singulars amb les seves empreses les demandaran per incompliment de condicions, en quedar dos anys sense protecció. Els que no puguin trobar aquest alleujament quedaran condemnats a la misèria.

Perquè, a més, en abundant normativa autonòmica els beneficiaris de les Rendes Mínimes d’Inserció Social no poden estar afiliats a la Seguretat Social, amb el que aquesta interpretació empara que surtin de la garantia social. Això sí, considerant-los ocupats amb caràcter general. Els qui subscriguin un conveni podran incorporar-se a les estadístiques com a “Afiliats ocupats”, amb el que Rajoy acaba d’aconseguir el seu ideal de treballador perfecte, algú que no cobra un euro però figura en les estadístiques com ocupat.

Esperem que els Tribunals frenin aquesta nova agressió, però els ciutadans tampoc podem quedar impassibles.

@cscEconomiaeconomia,jubilació,pensions,retallades,subsistènciaLa decisió del Gobierno espanyol del PP deixa sense recursos a milers de famílies per les quals la jubilació era l'única alternativa de subsistència Article d'Octavio Granado, Secretario de Eº de Seguridad Social 2004-2011 El Govern del PP ha decidit continuar les retallades per l'última prestació de l'estat de benestar. Reduïdes...SOM el sindicat independentista i de classe