Fátima Báñez, responsable de la cartera d'Ocupación del Regne d'Espanya |Foto: agències|
Fátima Báñez, responsable de la cartera d’Ocupación del Regne d’Espanya |Foto: agències|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Europa Press|

Fins a 35.000 persones que van perdre la feina abans l’1 d’abril de 2013, sense formar part d’un acomiadament col·lectiu i que mantenen convenis individuals amb la Seguretat Social, no podran jubilar-se anticipadament amb 61 anys, sinó amb 63 anys, d’acord amb els canvis que el Govern espanyol va introduir en les jubilacions anticipades en aquest mateix any. Aquesta qüestió, que ha aixecat enrenou entre els sindicats en interpretar com un canvi de criteri administratiu amb efectes retroactius, no és tal, segons el Ministerio de Ocupación consultades per Europa Press.

Amb anterioritat a 2013, la norma establia la possibilitat de jubilar-se amb 61 anys. El Govern del PP va endurir el 2013 la legislació sobre l’accés anticipat a la jubilació elevant aquesta edat a 63 anys, amb un període transitori des d’aquest any fins al 2019.

Si bé, l’actual Govern va mantenir una clàusula de salvaguarda que respectava les anteriors condicions de jubilació anticipada per a aquells que hagin perdut la feina mitjançant acomiadaments col·lectius abans del 2019. També quedaven al marge de la nova regulació els que hagin estat acomiadats abans de l’1 d’abril de 2013 i que després no hagin estat d’alta novament en la Seguretat Social.

Sobre aquests últims hi ha hagut, segons Ocupación, disparitat de criteris d’aplicació en el cas dels que mantenen un conveni especial a títol individual amb la Seguretat Social, el que requeria una unificació.

És per això que la Direcció General de la Seguretat Social va emetre el passat mes de juny una circular en què apel·lava a una Ordre de 2003 en la qual, en tant que aquestes persones segueixen fent aportacions a la Seguretat Social per a incrementar la seva pensió final, són assimilats com un treballador més amb relació laboral.

La conseqüència d’aquesta decisió, que segons Ocupación no suposa, per tant, un canvi de criteri, sinó un aclariment, és que al voltant 35.000 treballadors -7.000 persones a l’any fins a 2019- amb convenis especials ordinaris amb la Seguretat Social queden exclosos del grup de persones a les quals se’ls segueix aplicant l’anterior regulació i hauran de seguir fent les seves aportacions al sistema fins que tinguin 63 anys.

El Ministerio de Ocupación espanyol recalca que, en tot cas, aquesta circumstància únicament afecta a aquells que han subscrit un conveni a títol individual amb la Seguretat Social per jubilar amb una pensió més alta que la que els correspondria sense jubilació anticipada. A més, assenyala que no tots els acomiadats d’aquests 35.000 tenen intenció de jubilar-se anticipadament a 61 anys.

@cscAcció Sindicalatur,jubilació,pensions,retallades                          |Europa Press| Fins a 35.000 persones que van perdre la feina abans l'1 d'abril de 2013, sense formar part d'un acomiadament col·lectiu i que mantenen convenis individuals amb la Seguretat Social, no podran jubilar-se anticipadament amb 61 anys, sinó amb 63 anys, d'acord amb els canvis que el Govern espanyol...SOM el sindicat independentista i de classe