La Secció sindical de la CSC al Grup Banc Sabadell és la segona força en nombre de vots a Catalunya
La Secció sindical de la CSC al Grup Banc Sabadell és la segona força en nombre de vots a Catalunya

Les negociacions entre la Confederació Sindical Catalana (CSC) i la resta de sindicats d’una banda, i el Grup Banc Sabadell de l’altra, sobre la venda de la “Unitat de Gestió i Recobrament” de deutes impagats a Lindorff, han donat com a fruit la incorporació la clàusula de retorn que s’aplicaria a partir d’un any des de la baixa de l’empleat/da a Banc Sabadell.

La proposta consisteix en el fet que el treballador podrà escollir entre el seu retorn garantit al Banc Sabadell mantenint les condicions econòmiques que tenia abans del seu traspàs a Lindorff i generant antiguitat a banca durant aquest any, o bé continuar treballant a Lindorff cobrant una prima, encara per determinar, que el Banc Sabadell pagaria a aquells empleats que fossin baixa definitiva a l’entitat.

La Secció sindical de la CSC al Grup Banc Sabadell espera rebre la proposta definitiva del banc per escrit els pròxims dies.

D’altra banda, i a fi d’evitar les sancions als empleats per l’incompliment de la normativa que impedeix operar amb comptes vinculats al mateix empleat, la Secció sindical de la CSC ha sol·licitat al Banc Sabadell que apliqui una solució informàtica consistent en què el mateix empleat pugui operar amb els seus comptes i que calgui validar aquesta operativa amb una segona paraula de pas.

Així mateix, s’ha instat el banc a què es creï un sistema per tal que els descoberts en els comptes de clients calgui autoritzar-los al terminal amb la paraula de pas de qui els autoritza, impedint així aquest tipus d’operativa als empleats que fan funció de caixers.
La secció sindical de la CSC resta a l’espera de la resposta de RRHH, ja que el banc ha dit que ho estudiarà.

@cscIntersindical-CSCacció sindical,Banc Sabadell,CSC,laboral,negociació col·lectivaLes negociacions entre la Confederació Sindical Catalana (CSC) i la resta de sindicats d'una banda, i el Grup Banc Sabadell de l'altra, sobre la venda de la “Unitat de Gestió i Recobrament” de deutes impagats a Lindorff, han donat com a fruit la incorporació la clàusula de retorn que...SOM el sindicat independentista i de classe