Foto: agències
Foto: agències

A l’agost de 2012 el Ministeri d’Ocupació va endurir les condicions per rebre l’ajuda   |   Abans, 81.069 menors de 25 anys la cobraven; amb els canvis són 8.377   |   L’última dada coneguda revela que 193.920 persones cobraven aquest subsidi al febrer d’aquest any

Els beneficiaris que cobren l’ajuda de 400 euros per a aturats que han esgotat totes les seves prestacions han descendit dràsticament. I ho han fet des d’agost de 2012, moment en què el Govern va endurir els requisits per accedir a aquest subsidi, l’anomenat pla Prepara. Si es comparen les dades de beneficiaris abans i després d’aquesta data, la conclusió és que els perceptors han caigut més de la meitat, un 64%.

Així es desprèn d’una resposta parlamentària que el Ministeri d’Ocupació ha contestat al grup socialista al Congrés i a la qual ha tingut accés eldiario.es.

Des de febrer de 2011 –quan es va aprovar aquesta ajuda– fins a agost de 2012 –moment en què es van modificar els criteris d’accés–, va haver-hi 535.919 persones que van percebre els 400 euros. La xifra descendeix radicalment des d’agost de 2012 fins a febrer d’aquest any, mes fins al qual arriben les dades ofertes per Ocupació: en aquest últim període han estat 193.920 persones les que han cobrat aquest subsidi. La comparació entre una dada i l’altra llança la reducció del 64% en el nombre de beneficiaris. És la primera vegada que el Ministeri d’Ocupació ofereix dades desglossades des que va introduir els canvis en l’ajuda.

Què va canviar a l’agost de 2012? El Govern va introduir modificacions per accedir a l’ajuda: des de llavors computaria la renda de tota la unitat familiar per determinar si algú tenia dret o no a ella. A més, només podrien accedir al subsidi els aturats amb càrregues familiars o els que ja fes dotze mesos que fossin inscrits a l’atur. Els sindicats van denunciar llavors que les noves condicions deixarien fora a milers de beneficiaris, especialment als joves.

Les dades mostren que aquestes previsions s’han complert: si en el primer període del pla Prepara, 81.069 menors de 25 anys van cobrar l’ajuda, des d’agost de 2012 han estat només 8.377 els joves que s’han beneficiat d’ella. És a dir, hi ha un 90% menys de beneficiaris joves que abans del canvi de criteris.

La secretària d’Estat d’Ocupació, Engracia Hidalgo, va donar suport a aquesta modificació durant la seva última compareixença al Congrés el dilluns 6 d’octubre. Hidalgo va justificar que no era raonable que joves els pares dels quals tenien rendes suficients cobressin aquesta ajuda. El nou requisit de rendes estableix que els ingressos totals de la unitat familiar han de dividir-se entre el nombre de membres: si el resultat és superior a 481 euros per persona, l’aturat no té dret a l’ajuda.

L’índex de col·locació dels beneficiaris és baix: en l’última fase del pla Prepara (entre setembre de 2013 i febrer de 2014), només el 26% dels perceptors de l’ajuda van aconseguir un contracte des que la van sol·licitar fins sis mesos després. Aquest índex va aconseguir el 50% entre febrer i setembre de l’any passat i era de prop del 40% durant el primer període del programa.
Menor pressupost

Les dades encaixen amb la reducció pressupostària que ha sofert el pla Prepara. Segons una altra resposta parlamentària, la dotació per a la tercera fase del pla Prepara (entre març de 2012 i agost d’aquest mateix any) va ser de 455 milions d’euros, una quantitat que va baixar fins als 136 milions en la sisena fase del programa (entre setembre de 2013 i febrer d’aquest any). La partida recollida als Pressupostos Generals per 2015 també mostra la reducció: si la dotació per aquest any ha estat de 357 milions d’euros, per 2015 el Govern ha pressupostat 285 milions.

El Govern de Zapatero va introduir l’ajuda de 400 euros al febrer de 2011. Des de llavors, el programa es va prorrogar cada sis mesos fins que al gener de 2013 –després de conèixer una EPA (Enquesta de Població Activa) que fregava els sis milions d’aturats– l’Executiu va decidir renovar l’ajuda automàticament fins que la taxa d’atur baixés del 20%.

 

Font: eldiario.es

@cscAcció Sindicalatur,CSC,laboral,subsidiA l'agost de 2012 el Ministeri d'Ocupació va endurir les condicions per rebre l'ajuda   |   Abans, 81.069 menors de 25 anys la cobraven; amb els canvis són 8.377   |   L'última dada coneguda revela que 193.920 persones cobraven aquest subsidi al febrer d'aquest any Els beneficiaris que cobren l'ajuda de 400...SOM el sindicat independentista i de classe