Manifestació del sindicat SINTRAUNAL a la ciutat de Cali
Manifestació del sindicat SINTRAUNAL a la ciutat de Cali

En una carta adreçada a la Confederació Sindical Catalana (CSC), el sindicat colombià SINTRAUNAL fa arribar el seu agraïment al sindicat català per la seva actuació internacional.

Respecte al procés independentista català s’expressa contundentment a favor tot argumentant que “les hacemos saber que nuestra organización sindical y los trabajadores que en ella militan, hemos estado atentos al desarrollo del movimiento por la independencia de Cataluña, que sabemos reviste la mayor importancia para las masas de su país y sepan que en SINTRAUNAL, cuentan ustedes con un aliado incondicional en su lucha por la independencia de la rancia y vetusta corona española”.

La Confederació Sindical Catalana (CSC) fa anys que desenvolupa projectes de cooperació internacional amb sindicats de Sud Amèrica , especialment a Colòmbia, Bolívia i l’Equador. La formació -sindical i en defensa dels drets humans, elements centrals de la nostra cooperació- té com a objectiu que les centrals sindicals germanes es dotin de quadres preparats per a dur la seva activitat amb eficiència i amb garanties del lliure exercici de l’activitat sindical.

En un entorn obertament hostil, com pot ser el cas colombià, aquesta col·laboració internacionalista pren especial importància; el sindicalisme colombià és perseguit per forces paramilitars que any rere any assassinen líders i sindicalistes de base amb la pretensió de generar un estat de terror que desactivi les lluites existents. No se’n surten, però, ja que el sindicalisme a Colòmbia és actiu i present a totes les lluites en defensa dels interessos de les classes populars.

@cscInternacionalColòmbia,cooperació,CSC,drets humans,independència,internacionalEn una carta adreçada a la Confederació Sindical Catalana (CSC), el sindicat colombià SINTRAUNAL fa arribar el seu agraïment al sindicat català per la seva actuació internacional. Respecte al procés independentista català s'expressa contundentment a favor tot argumentant que “les hacemos saber que nuestra organización sindical y los trabajadores que...SOM el sindicat independentista i de classe