Foto: agències
Foto: agències

Article de Carme Porta publicat a La Independent

A Portugal, després de llargues reivindicacions, el Codi del Treball ha recollit la inclusió de la no discriminació per raó d’identitat de gènere.

Les dades de l’Enquesta LGBT Europea, l’Agència Europea de Drets Humans fonamental i Eurobaròmetre, relatives a la discriminació contra les persones transgènere en el treball a Portugal, ja destacaven la necessitat d’avançar en aquest sentit. Fa 10 anys el codi va incloure la inclusió de l’orientació sexual.

Per ILGA Portugal (International Lesbian& Gai Association) aquest reconeixement “No serà suficient, perquè són moltes més les mesures per garantir l’accés efectiu a treballar per a les persones transgènere, però és una condició necessària perquè quedi clar el dret a treballar i per aclarir que la identitat de gènere és un categoria sospita de discriminació”. La discriminació de les persones trans en tots els àmbits és molt alta i generalitzada i l’àmbit del treball, tant pel que fa a l’accés com a les condicions, es donen moltes queixes per discriminació. Amb aquesta reforma del codi es garanteixen els drets de les persones transgènere i es trenca la seva invisibilitat.

A Catalunya, d’altra banda, ja fa 100 dies de l’entrada en vigor de la llei dels drets de lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals, i per eradicar l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia.

La plataforma LGTBIcat, que agrupa les principals entitats LGTB de Catalunya, reivindica la llei com una eina necessària i per això, reclamen el seu desplegament. El passat 28 de gener les i els membres de la plataforma es van reunir al Parlament de Catalunya amb els partits que van registrar la llei, ERC,PSC,ICV EUIA i CUP, per estudiar la seva implementació. La plataforma va denunciar fa uns dies la manca de voluntat política del Govern per donar a conèixer aquesta llei pionera.

El Govern ha posat en marxa una sèrie de conferències de presentació de la llei als Centres de Documentació de Serveis Socials de Catalunya. Les presentacions van començar ahir 29 de gener i Seguiran durant el mes de febrer. Les conferències s’adrecen a professionals del sector social, docent i a tota la ciutadania, en general.

Les entitats recorden la importància de la llei i destaquen la referència internacional del text, que és pioner. Tanmateix, recorden la necessitat de posar-la en marxa i denuncien que “No hi ha hagut cap voluntat política per implementar la llei. La Generalitat ha tret importància a la mateixa. Les institucions catalanes han de tenir en compte la importància d’aquesta llei”.

Les entitats reivindiquen, la obligatorietat de fer difusió de la llei així com dels procediments i beneficis que possibilita. La gent ha de saber que pot denunciar i com fer-ho. Altres reivindicacions principals són la creació de serveis d’atenció a les víctimes, així com la formació de professionals per a aquesta tasca així com la sensibilització necessària per tractar les complexes problemàtiques del col·lectiu LGTBI. També reclamen la creació d’un cos de professionals dedicat a implementar la llei.

Una altra de les reivindicacions de la plataforma és l’elaboració d’un “llibre blanc”, una guia d’aplicació de la llei per tal que els i les professionals puguin consultar en el seu desenvolupament.

Cal recordar que, a nivell estatal, l’any 2013 es van denunciar 452 delictes lgtbfòbs, les dades ocultes no denunciades en són forces més.

@cscAcció Socialbifòbia,homofòbia,igualtat,legislació,LGTB,transfòbiaArticle de Carme Porta publicat a La Independent A Portugal, després de llargues reivindicacions, el Codi del Treball ha recollit la inclusió de la no discriminació per raó d'identitat de gènere. Les dades de l'Enquesta LGBT Europea, l'Agència Europea de Drets Humans fonamental i Eurobaròmetre, relatives a la discriminació contra les...SOM el sindicat independentista i de classe