La Secció sindical de la CSC al Banc Sabadell aposta desacomplexadament per dur el sobiranisme al camp de les eleccions sindicals
La Secció sindical de la CSC al Banc Sabadell aposta desacomplexadament per dur el sobiranisme al camp de les eleccions sindicals

Secció sinidical de la CSC al Grup Banc Sabadell

La CSC som un sindicat estrictament català, reconegut internacionalment, sense cap mena d’obediència a organitzacions estatals.

Tots hem de tenir clar que treballem a Catalunya i és des d’aquí on, d’una banda, hem de decidir tot allò que ens afecta com a persones i, de l’altra, incidir sobre tots els àmbits polítics, socials i, sobretot, laborals perquè l’escanyament que pateix el nostre país afecta el conjunt de la societat, especialment, el futur dels nostres joves.

Des de la CSC apostem fermament per la construcció d’un Estat català centrat en la defensa dels interessos de la immensa majoria dels treballadors i les treballadores. Considerem imprescindible que la sobirania comenci des dels centres de treball, tot enfortint l’opció catalana i de classe que representem.

Al Banc Sabadell, a Catalunya, som una plantilla de més de 6000 empleats i empleades que estem vivint tot aquest procés. No podem ser-ne aliens ni deixar de tenir l’opció de ser representats per un sindicat estrictament català, que lluiti pels nostres interessos com a ciutadans i com a treballadors.

I no tenim por del futur si el construïm nosaltres mateixos/es. Participar en el procés de creació del nou país ens ofereix la possibilitat d’incidir-hi des de baix, de manera radicalment democràtica.

Votar la CSC en aquestes eleccions sindicals és un acte de sobirania nacional i de defensa dels interessos dels treballadors/es del país, perquè volem negociar un Conveni de Banca a Catalunya que reculli la particularitat de les nostres condicions de vida i la nostra cultura, diversa i lligada a moltes altres, però, al cap i a la fi, pròpia.

Votar la CSC és votar la independència sindical, en tots els sentits.

Us demanem que ens feu confiança. Caminem plegats cap a la plena sobirania sindical, econòmica i nacional!

Ara és l’hora! Vota’ns!

@cscIntersindical-CSCBanc Sabadell,CSC,eleccions sindicals 2015,independència,laboral,mobilitzacióSecció sinidical de la CSC al Grup Banc Sabadell La CSC som un sindicat estrictament català, reconegut internacionalment, sense cap mena d'obediència a organitzacions estatals. Tots hem de tenir clar que treballem a Catalunya i és des d'aquí on, d’una banda, hem de decidir tot allò que ens afecta com a...SOM el sindicat independentista i de classe