La CSC segueix una tendència a l'alça en els processos electorals. A les eleccions sindicals celebrades a les oficines centrals de Gescobro (Barcelona Ciutat) el passat 26 de febrer, la Intersindical-CSC obtingué representació per primer cop, 4 dels 9 membres que integren el comitè d'empresa. Al centre de treball de BCN-Zona Franca hi treballen prop de 200 persones. La irrupció de la Intersindical-CSC en aquesta empresa de l'àmbit financer confirma la tendència al creixement en representativitat de la central sindical catalana.
Llegir més