La Intersindical-CSC és un dels agents socials fundadors d'Enllaçats per la LLengua
La Intersindical-CSC és un dels agents socials fundadors d’Enllaçats per la LLengua

Davant la nova intromissió del ministeri d’educació espanyol en el procés d’inscripció de l’alumnat català per al curs vinent, on volen repetir l’esmentat procés incloent l’opció de llengua castellana com a vehicular a l’escola, les entitats d’Enllaçats per la Llengua_ExLL fan les següents apreciacions:

Considerem inacceptable la invasió del ministre Wert en aquest assumpte, vulnerant les competències en ensenyament de la Generalitat catalana en matèria d’ensenyament.

Denunciem la voluntat del govern espanyol de voler trencar el consens de la comunitat educativa de Catalunya en referència al model d’immersió lingüística en català, que compta amb el suport d’una majoria clara d’institucions, representants polítics, sindicals, entitats culturals i agents socials.

Per tot això fem costat al comunicat publicat per la plataforma educativa Somescola.cat en defensa de l’escola catalana, i a la reclamació al Govern de la Generalitat catalana a no fer cap pas enrere del model educatiu de cohesió i convivència escollit per la societat catalana democràticament.

Des d’Enllaçats per la Llengua_ExLL tornem a recordar la necessitat d’afrontar aquests atacs de manera conjunta i decidida. Tornem a recordar que som una comunitat cultural de més de 10 milions de catalanoparlants repartits en diversos territoris i estatus administratiu, on són vulnerats els drets lingüístics de molts ciutadans dia rere dia.

Reclamem el dret a l’escolarització en llengua pròpia, alhora que constatem els continus atacs rebuts contra la llengua catalana a tot el territori, tant a l’escola com defora, així com la manca de reconeixement del català a les institucions de la UE, esdevenint així una de les anomalies més flagrants del continent europeu.

Enllaçats per la Llengua                           

@cscPaïsos Catalanscatalà,CSC,desobediència,enllaçats per la llengua,ensenyameny,immersió,Països Catalans,WertDavant la nova intromissió del ministeri d'educació espanyol en el procés d'inscripció de l'alumnat català per al curs vinent, on volen repetir l'esmentat procés incloent l'opció de llengua castellana com a vehicular a l'escola, les entitats d'Enllaçats per la Llengua_ExLL fan les següents apreciacions: Considerem inacceptable la invasió del ministre...SOM el sindicat independentista i de classe