Façana del Tribunal Constitucional espanyol   |   Foto: agències
Façana del Tribunal Constitucional espanyol | Foto: agències

El Tribunal Constitucional ha anul·lat la llei catalana que regula l’impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit en considerar que la norma va crear un tribut les característiques del qual són idèntiques a un d’estatal, cosa que contravé la Constitució.

En dues sentències, el ple de l’Alt Tribunal ha estimat així els recursos que va interposar el govern contra el decret llei de Catalunya aprovat el 2012 i la llei del Parlament català del 2014, relatius els dos a l’impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit.

Els magistrats donen així la raó a l’executiu central, que va al·legar que la regulació d’aquest impost “incorre en extralimitació competencial” i, per tant, envaeix les competències que corresponen a l’Estat en Hisenda i, més concretament, en les competències sobre tributs propis.

En la seva primera sentència, que declara inconstitucional i anul·la el decret llei (que va ser derogat per la posterior llei del 2014), el Constitucional indica que vulnera l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que en el seu article 203.5 preveu de forma “molt específica” que els tributs propis s’estableixen per la Generalitat “mitjançant llei del Parlament”.

La segona, que anul·la la llei del parlament català, avala també l’argument del govern que és contrari a la Carta Magna i a la llei de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), en la mesura que és idèntic a l’impost estatal, que ja ha estat avalat pel TC en una altra sentència feta pública aquest matí.

Després d’analitzar les característiques dels dos tributs, l’estatal i l’autonòmic, la sentència conclou que el segon “coincideix, en els seus elements essencials, amb l’homònim estatal, incorrent per tant en la incompatibilitat que estableix l’article 6.2 de la LOFCA”.

@cscEconomiabanca,economia,impostos,ingerència,Tribunal ConstitucionalEl Tribunal Constitucional ha anul·lat la llei catalana que regula l'impost sobre els dipòsits de les entitats de crèdit en considerar que la norma va crear un tribut les característiques del qual són idèntiques a un d'estatal, cosa que contravé la Constitució. En dues sentències, el ple de l'Alt Tribunal...SOM el sindicat independentista i de classe