Mesa de ponents de l'acte. La nostra companya i afiliada Elisenda Paluzié -segona per l'esquerra- és de la Degana Facultat d’Economia i Empresa de la UB
Mesa de ponents de l’acte. La nostra companya i afiliada Elisenda Paluzié -segona per l’esquerra- és de la Degana Facultat d’Economia i Empresa de la UB

El passat 14 de juliol a les 12 del matí es va presentar, a l’Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, el document de síntesi i les conclusions generals del IV CUC.

Crònica de Montserrat Massip, Intersindical-CSC/Educació

Ens va donar la benvinguda l’Elisenda Paluzié degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB i afiliada a la Intersindical-CSC. En Borja de Riquer de la Comissió Organitzadora del III CUC va remarcar la necessitat d’adaptar-nos als nous temps per tal de fer una universitat pública, catalana i de qualitat on la docència tingui la funció de formar a l’alumnat en l’esperit crític necessari per a una producció científica que respongui a les necessitats socials i de desenvolupament del segle XXI.

Seguidament en Jaume López, portaveu de Reinicia ens va transmetre la voluntat d’ajuntar tots els debats que s’estan duent a terme a les diferents parts de la societat en els diferents àmbits professionals.

El debat més transversal és sobre el país i impulsem a pensar com podria ser la universitat del nou país. També vol donar a conèixer a la societat com fer una convenció catalana i com redactar una constitució catalana a partir de les conclusions elaborades per la societat.

En Josep Ferrer ex-rector de la UPC va presentar el document de síntesi i les conclusions generals. Cada vegada més la universitat s’acostava cap als sistemes productius de la societat i per fer front al nou repte dels canvis socioeconòmics cal adaptar-se. Mercantilitzar la universitat al servei de les empreses o mantenir el servei públic tenint en compte els canvis socials.

La universitat catalana proposa mantenir-se com un servei públic, mantenint l’autonomia universitària i obrint-se a la societat amb un clar compromís social per tal de millorar-la. La universitat ha de continuar vetllant pels valors ètics i democràtics i per tant ha de ser equitativa. Defensora de la catalanitat enfront de la universalitat. Els objectius comuns i globals de tot el sistema universitari són basar-se en el coneixement i el model productiu en la innovació.

Per a acabar Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca ens va presentar a grans trets el procés de desconnexió necessari per tal de bastir un model universitari català.

Per donar seguretat al procés de transició caldrà legislar el sistema de beques, la funció de l’AQU, pel que fa a les acreditacions del cos docent, el traspàs dels PDI ( Personal docent i investigador) funcionaris de l’estat a la Generalitat, creant un nou cos de funcionaris català.

El govern de Catalunya assumeix el fet d’emetre títols, convalidacions, homologació i equivalències, registre de títols. Regulació per decret garantint la validesa dels títols emesos anteriorment atorgats per l’estat espanyol.

Des de la Intersindical-CSC hem estat presents des del principi per tal de poder cooperar i opinar sobre el model universitari català.

 

@cscPaïsos Catalanscultura,Elisenda Paluzié,Països Catalans,UB,universitatsEl passat 14 de juliol a les 12 del matí es va presentar, a l’Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, el document de síntesi i les conclusions generals del IV CUC. Crònica de Montserrat Massip, Intersindical-CSC/Educació Ens va donar la benvinguda l’Elisenda Paluzié degana de la...SOM el sindicat independentista i de classe