Oficina de Catalunya Caixa   |   Foto: agències
Oficina de Catalunya Caixa | Foto: agències

Font: EFE
La direcció de BBVA ha arribat a un acord amb els sindicats de Catalunya Caixa per fer un ajust de la plantilla de l’entitat catalana de 1.557 persones a través de diferents mesures, com prejubilacions o baixes incentivades. Divendres passat a la tarda representants de totes dues parts van signar aquest acord, que resol la reestructuració de plantilla prevista pel BBVA en el banc català després de quasi dos mesos de negociacions. Finalment, els 294 treballadors de Catalunya Caixa que treballen en oficines situades fora de Catalunya han quedat fora de l’ajust, i això ha fet que es rebaixés substancialment la xifra final. Dels 1.557 treballadors afectats, es podran prejubilar 631 treballadors de 55 anys o més, 150 més es podran acollir a una excedència remunerada amb dret a retorn, i s’han pactat un màxim de 75 dimissions voluntàries, una baixa pensada per a persones de 50 a 54 anys. Pel que fa als prejubilats, cobraran el 70% del sou brut fins als 63 anys. A la resta de treballadors, és a dir, als menors de 50 anys interessats a deixar l’entitat, se’ls abonarà una indemnització de 30 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats a més d’una prima addicional proporcional a l’antiguitat.

@cscEconomiabanca,Catalunya Caixa,economia,EROFont: EFE La direcció de BBVA ha arribat a un acord amb els sindicats de Catalunya Caixa per fer un ajust de la plantilla de l'entitat catalana de 1.557 persones a través de diferents mesures, com prejubilacions o baixes incentivades. Divendres passat a la tarda representants de totes dues parts...SOM el sindicat independentista i de classe