Foto: estoc CSC
Foto: estoc CSC
Una vegada més els companys/es que van assistir en nom de la part social a la Mesa General de Negociació el passat dia 13 van trobar una roca granítica en la posició de l’Administració. Van mostrar-se d’acord a retornar-nos la part de la paga de 2012 que queda pendent (un 26%), però aplicant la retallada del 5% que el Govern de la Generalitat havia decretat per a aquell any. Això suposa, a la pràctica, quedar-nos com estem.
Pel que fa a les altres reivindicacions, res de res. No contribueix gaire a “la moral de la tropa” veure que a Madrid retornen dies d’assumptes propis i dies de vacances de premi per antiguitat i aquí, campions de les retallades, es resisteixen “heroicament” a tornar-nos aquest dret, que, a més no costa diners, ja que s’executa mitjançant organització del treball, i en cap cas no suposa cost econòmic afegit.
La Intersindical-CSC dóna suport als companys/es que el pròxim dia 23 es tornaran a reunir, si l’Administració no se’n desdiu, en la Mesa General de Negociació, en la reivindicació de totes les condicions de treball perdudes i continuem comprometent-nos a lluitar des de la Junta de Personal i de tots els àmbits possibles per aquesta recuperació, que tenim com a irrenunciable.
Dels altres drets perduts i de les altres retallades de 2013 i 2014, res de res, només faltaria. Què volen, aquesta gent? I els processos de mobilitat i de promoció interna que ja estaven acordats? De cossos generals tan sols s’han fet el del grup A2, eh? El personal administratiu, auxiliar i subaltern espera i desespera. I mentrestant es crema, fastigueja i desconfia.
Aquesta és l’excel·lencia que busquem? Amb aquest tipus de potenciació del talent volen bastir la nova Administració? I que no ens vinguin amb sopars de duro com que estan enfeinats amb el procés i que els impedeix fer la seva feina. Algú s’imagina que un altre àmbit de l’Administració deixés de tirar endavant el que li pertoca a causa del procés?
Com a  ciutadans/es no podem, ni volem veure, inacció de l’Administració. I com a treballadors/es que hem patit com ningú les seves conseqüències negatives, continuem exigint que no ens venguin cap altra moto que no sigui la recuperació de tots els drets perduts en aquests anys.
La Intersindical-CSC dóna suport als companys/es que el pròxim dia 23 es tornaran a reunir, si l’Administració no se’n desdiu, en la Mesa General de Negociació, en la reivindicació de totes les condicions de treball perdudes i continuem comprometent-nos a lluitar des de la Junta de Personal i de tots els àmbits possibles per aquesta recuperació, que tenim com a irrenunciable.
@cscIntersindical-CSCadministracions públiques,CSC,FAP,federacions,negociació pagues funcionarisUna vegada més els companys/es que van assistir en nom de la part social a la Mesa General de Negociació el passat dia 13 van trobar una roca granítica en la posició de l'Administració. Van mostrar-se d'acord a retornar-nos la part de la paga de 2012 que queda pendent...SOM el sindicat independentista i de classe