Cartell nacional de l'1 de maig de 2016
Cartell nacional de l’1 de maig de 2016

Manifest de la Intersindical-CSC amb motiu de l’1 de maig de 2016

Dignifiquem les nostres vides, construïm la República Catalana!

Els treballadors i les treballadores catalanes hem vist com les nostres rendes i el nostre benestar disminuïen considerablement arrel de les polítiques neoliberals. Les nostres condicions de vida s’han vist deteriorades. Mentre la despesa dedicada a la sanitat, a l’educació i als serveis socials s’ha reduït un 14% durant els pitjors anys de la crisi, la demanda d’aquests serveis públics ha crescut exponencialment fruit de l’empitjorament de les condicions de vida  generalitzada.

La devastadora crisi econòmica han enriquit les oligarquies pròpies i foranes mentre que ens ha empobrit a la immensa majoria, ja sigui a causa d’uns salaris insultantment baixos, les constants retallades o la privatització de serveis públics. En aquest context, els beneficis de La Caixa han continuat creixent, arribant a superar els 5.000 milions d’euros.

La majoria de la població ha estat víctima de la dictadura de l’austeritat imposada des d’instàncies internacionals. Hem perdut sobirania en tots els àmbits, veiem com persones assalariades han caigut en la pobresa, i les que són en situació d’atur, malviuen amb ajuts insuficients i gràcies a la solidaritat dels seus conciutadans. Actualment a Catalunya hi ha 800.000 persones que no poden mantenir la temperatura adequada de la seva llar o que no poden assumir els subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat). Li diuen crisi però és una estafa.

Per revertir l’actual estat de les coses i garantir una vida digna a les classes populars, la Intersindical-CSC apostem per la proclamació de la República Catalana Independent com a eina de justícia social i democràcia.

Una República Catalana, que també durant el període constituent previ, situï les persones com a centre de tota la vida social i econòmica i a la qual:

  • Es desenvolupin polítiques d’ocupació de llarg abast, especialment centrades en les persones aturades de llarga durada i les que encara no han pogut accedir a una feina.
  • Els salaris esdevinguin una factor efectiu de distribució de la riquesa, començant per l’establiment d’un Salari Mínim Interprofessional de 1000 euros mensuals. Així mateix, s’hauran de desenvolupar polítiques econòmiques d’eradicació de la pobresa acompanyades d’un marc legal que asseguri l’estabilitat en l’ocupació i reguli el mercat de treball fent impossible la mala praxi empresarial.
  • S’apliquin totes i cadascuna de les actuals competències en l’àmbit laboral i econòmic de les administracions pròpies, malgrat el que es pretengui imposar des d’institucions foranes.
  • Es reguli de manera efectiva l’estricte compliment de la igualtat per raó de gènere als centres de treball, ja sigui en l’àmbit salarial o de promoció professional.
  • Es tingui especial cura, des de les administracions públiques, del benestar dels col•lectius en risc d’exclusió social.
  • S’asseguri una vida digna per a les persones grans i la canalla.
  • Es persegueixi i sancioni de manera efectiva qualsevol atac al medi natural.

La principal estructura d’estat d’un país són les persones que el conformem i, per això, volem viure en un marc legal democràtic, igualitari i just per a tothom.

Treball, igualtat, mobilització.

Dignifiquem les nostres vides, construïm la República Catalana!

Intersindical-CSC
1 de maig de 2016
Països Catalans

@cscAcció Sindical1 maig 2016,acció sindical,CSC,laboral,manifestManifest de la Intersindical-CSC amb motiu de l’1 de maig de 2016 Dignifiquem les nostres vides, construïm la República Catalana! Els treballadors i les treballadores catalanes hem vist com les nostres rendes i el nostre benestar disminuïen considerablement arrel de les polítiques neoliberals. Les nostres condicions de vida s’han vist deteriorades....SOM el sindicat independentista i de classe