465556334

Agències
Un jutjat condemna al Servei  Andalús de Saut (SAS)  a reconèixer a un metge de Família la incapacitat permanent absoluta causada per l’ansietat generada per problemes tecnològics en el seu ordinador.

El personal sanitari sol estar sotmès, de vegades, a una gran pressió assistencial que, en algunes ocasions, pot provocar una sobrecàrrega de treball i, en conseqüència, patir una patologia que derivi en accident laboral. El determinant és provar el nexe causal entre la lesió patida i el treball exercit, com en el cas d’un pediatre al qual se li va reconèixer com a accident laboral la retinopatia per estrès.

Ara, el Jutjat Contenciós número 5 de Granada ha condemnat en sentència ferma al SAS a reconèixer a un metge que la incapacitat permanent absoluta dimana d’un accident de treball i no per malaltia comuna. Concretament, l’infart agut que va patir a causa d’un estrès provocat per problemes tecnològics amb el programa informàtic Diraya, que és el sistema que s’utilitza en el SAS com a suport de la història clínica electrònica. A més, integra tota la informació de salut de cada ciutadà, perquè estigui disponible al lloc i moment en què sigui necessari per atendre’l. També serveix per a la gestió del sistema sanitari andalús.

Ordinador ‘penjat’
Segons la demanda presentada, el metge de Família estava passant consulta en el seu centre de salut.  Sobre les 14:30 hores encara li quedaven a la sala d’espera bastants pacients per atendre i havia d’abandonar el despatx perquè el seu company, que l’estava esperant a la porta, anava a començar la consulta del torn de tarda. El retard en l’atenció als malalts motivat per problemes informàtics amb l’ordinador que es quedava bloquejat. De vegades, anava lent i la impressora no funcionava correctament.
Aquesta situació va provocar en el facultatiu un quadre de simptomatologia vegetativa com sudoració, opressió toràcica i malestar general. Va haver de ser assistit pels seus companys, que li van aconsellar que abandonés la consulta i se n’anés a casa seva. En les hores posteriors el quadre vegetatiu es va reproduir ja en el seu domicili, pel que va haver d’avisar Urgències 061. Evacuat a un hospital, se li va diagnosticar infart de miocardi, que va provocar la seva baixa laboral. Els metges que van testificar en el judici van explicar que el “programa informàtic Diraya no anava bé”.

De fet, un dels facultatius va comentar que els malalts cridaven constantment a la porta de la consulta i, fins i tot, la obrien interrompent l’exploració realitzada a un pacient.

El magistrat, que accepta els raonaments esgrimits per l’advocat del metge reclamant, explica que “el facultatiu va patir durant el seu horari laboral i dins del seu lloc de treball una simptomatologia premonitòria d’infart, motiu pel qual no va poder acabar de passar consulta “. D’aquesta manera, afegeix la sentència, queda acreditat “el nexe causal entre la lesió produïda i el lloc de treball”.

Horari i lloc
El jutjat granadí recorda el que diu l’article 115 del Text refós de la Llei general de Seguretat Social: “Excepte prova en contra, són constitutius d’accident de treball les lesions que pateixi el treballador durant el temps i lloc de treball”.
En aquest sentit, la sentència subratlla que l’infart agut de miocardi que va patir el metge ha de ser considerat accident de treball perquè “els seus símptomes es van començar a manifestar en el seu centre de treball i en horari laboral”. Per tant, la incapacitat permanent absoluta ha de ser reconeguda pel SAS per aquest concepte.

“El risc psicosocial hauria de ser més valorat”
“Fins ara la jurisprudència considera l’infart de miocardi com a accident laboral si es produeix en el lloc de treball. Si la malaltia es produís in itinere, és a dir, a l’anar o tornar de la feina pel medi habitual, es qualifica com a malaltia comuna amb les consegüents connotacions econòmiques que això suposa “, ha explicat Javier Cotelo, metge especialista en Medicina del Treball. En la seva opinió, la decisió del jutjat de Granada “constitueix una novetat important atès que l’episodi cardíac va ocórrer al domicili del metge de Família”. Si bé els fets declarats provats atribueixen el començament de la simptomatologia a l’estrès sofert en la consulta com a principal causa del dany.  Cotelo matisa que, “segons els coneixements científics actuals, l’estrès per si només no és un motiu suficient per desencadenar un infart agut, ja que hi ha altres factors cardiovasculars amb molt més pes específic com el tabac, la hipertensió, el colesterol o diabetis, que solen estar darrere i ens fa ser escèptics a l’hora de considerar-lo com a accident de treball “. s’infravalora L’expert ha subratllat que aquesta sentència pot “obrir la porta al fet que s’avaluïn d’una manera més minuciosament els riscos psicosocials com a causes d’accident de treball”. I és que l’estrès per pressió assistencial, la síndrome d’estar cremat o el mobbing, entre d’altres, “són factors molt arrelats en el personal sanitari i que habitualment estan infravalorats i infradiagnosticats”, ha subratllat.

 

https://i0.wp.com/antiga.intersindical-csc.cat/nova_prova/wp-content/uploads/2016/06/465556334.png?fit=850%2C478&ssl=1https://i0.wp.com/antiga.intersindical-csc.cat/nova_prova/wp-content/uploads/2016/06/465556334.png?resize=300%2C169&ssl=1@cscIntersindical-CSCCSC,federacions,salut laboral,sanitatAgències Un jutjat condemna al Servei  Andalús de Saut (SAS)  a reconèixer a un metge de Família la incapacitat permanent absoluta causada per l'ansietat generada per problemes tecnològics en el seu ordinador. El personal sanitari sol estar sotmès, de vegades, a una gran pressió assistencial que, en algunes ocasions, pot provocar...SOM el sindicat independentista i de classe