Archives for 16/06/2016

Internacional

9 workers acquitted of charges of disorders on trial of 2012 General Strike.

Our comrades have been acquitted of all charges by the Court On March of 2012 nine workers that joined a massive picket line during the general strike were arrested by the police on charges of civil disorder, coercion and threats. 3 of them were members of Intersindical-CSC. The massive picket line, using the right to strike, cut a highroad and afterwards went to Badalona city in order to inform the reasons of the strike to citizens and shops. Some days later, all of them were arrested by the police in their homes or in their jobs. This week all the workers have been acquitted of all charges by the Court . According The Court sentence, the defendants were drawing the attention on job insecurity and poverty using the right to strike. And even when they cut a highroad, they clearly and properly signposted the action with a tyres barricade in an adequate safety distance avoiding any car crash. Meanwhile, the defendants allowed all ambulances to cross the picket line. The rest of the charges presented by police were on threatening shopkeepers to close their shops during the general strike.  During the trial the prosecution was unable to submit sufficient evidence…
Llegir més
Acció Sindical

Permisos i drets dels treballadors amb motiu de les eleccions espanyoles del 26J

Imatge: agències ORDRE TSF/130/2016, de 17 de maig, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 26 de juny de 2016. Article 1 Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal El diumenge dia 26 de juny de 2016 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal d'acord amb el que preveu l'article del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat. El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment. No cal concedir el permís esmentat a les persones treballadores que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals si…
Llegir més