[Manifest]

11 de setembre de 2016
Cap a la República Catalana: democràcia i justícia social

Catalunya es troba davant un punt decisiu de la seva història recent: la possibilitat d’assolir la plena sobirania nacional i fer-ho mitjançant un model absoluta i radicalment democràtic: la República.

Els esforços, patiments i la tenacitat de milers de ciutadans anònims han permès al nostre país al llarg dels anys recuperar institucions pròpies i, en l’actual moment històric, comptar amb una majoria social a favor de crear un nou estat. La independència nacional ha assolit, des de fa anys, la centralitat del discurs polític català i ha definit les majories al conjunt de les institucions catalanes: les forces partidàries de la independència són majoritàries a la immensa majoria dels consistoris catalans i al parlament del país.

Des de la CSC apostem des de fa dècades per la instauració d’una República catalana al servei de la majoria de la població -els treballadors i les treballadores- per, així, dotar-nos d’eines jurídiques i un marc legal propi que situï el benestar de les persones com a motor de l’estat i l’acció de govern.

Per a nosaltres la independència nacional és indestriable de la millora de les condicions de vida de la població, la protecció de les persones més vulnerables i/o desafavorides i l’establiment d’un model social i econòmic basat en la justícia social, la democràcia participativa i una distribució de la riquesa justa i solidària.

Perquè sabem que el principal recurs natural del nostre país és la seva gent -independentment d’orígens geogràfics o llengües- volem que aquesta tingui capacitat de decisió real, gaudeixi d’uns serveis públics universals que situïn la sanitat o l’ensenyament de qualitat a l’abast de tothom. I volem que la lluita per l’eradicació de la pobresa i les desigualtats socials esdevingui el nucli del nou estat que estem construint.

Volem recuperar drets laborals i socials, volem conquerir-ne de nous i això sabem del cert que és impossible dins l’actual ordenament jurídic com ens demostren les constants reformes laborals -aprovades pel Congreso o amb secretisme via Decreto Ley cada divendres- o els inadmissibles atacs del Tribunal Constitucional a totes i cadascuna de les mesures de millora de vida de la ciutadania que desenvolupa el Parlament Català: Llei contra la pobresa energètica, Llei contra el fràquing, Llei de l’Agència Tributària catalana, Protecció del dret a l’habitatge…

Per assegurar un futur de dignitat i justícia per a les generacions que han de venir considerem l’actual model esgotat i apostem fermament per la proclamació de la República Catalana, garant d’un futur de justícia social i democràcia.

Perquè al cap i a la fi d’això es tracta: democràcia en tots i cadascú dels afers de la vida quotidiana de la ciutadania. I la democràcia és basada en les majories socials, el debat, prendre les decisions des de baix i lluitar amb garanties contra qualsevol abús de poder o corrupció.

Per tot això, per justícia, democràcia i llibertat, diem de forma clara que és arribat el moment de la proclamació de la República Catalana.

Independència i justícia social!
Visca la Classe treballadora!
Visca Catalunya lliure!

Secció sindical de la CSC al Grup Banc Sabadell
Setembre de 2016

@cscIntersindical-CSC11 setembre 2016,federacions,Grup Banc Sabadell11 de setembre de 2016 Cap a la República Catalana: democràcia i justícia social Catalunya es troba davant un punt decisiu de la seva història recent: la possibilitat d'assolir la plena sobirania nacional i fer-ho mitjançant un model absoluta i radicalment democràtic: la República. Els esforços, patiments i la tenacitat de milers...SOM el sindicat independentista i de classe