La Intersindical-CSC organitzà els dies 25 de gener i 1 de febrer dues jornades de formació sindical per a delegats i delegades que se celebraren al Casal Popular El Foment d’Igualada amb la participació de 30 representants sindicals electes.

L’objectiu d’aquestes jornades, que se celebren a diversos llocs del conjunt del territori, és dotar els representants sindicals de la Intersindical-CSC de les eines necessàries per dur a terme la seva tasca amb eficàcia, partint dels principis d’eficiència i autonomia sindical. La Intersindical-CSC, conscient dels reptes que planteja l’actual moment econòmic i la constant degradació i desregulació del món del treball, aposta obertament per la formació sindical dels representants i afiliats en matèries que van des de l’actual marc legislatiu fins a tots els aspectes al voltant de la negociació col·lectiva i la mobilització.

Generar un nou espai territorial de coordinació

Aquestes jornades de formació també han resultat àmpliament positives pel que fa a l’estructuració d’un espai comú de proximitat per a l’afiliació dels Penedesos, el Garraf i l’Anoia. Aquesta agrupació territorial permetrà treballar coordinadament i solidària per millorar l’actuació de la Intersindical-CSC a aquestes comarques del país.

En aquest sentit, s’està treballant en la creació d’un punt d’informació sindical que arreli més la Intersindical-CSC a aquestes comarques i permeti desenvolupar l’acció social i sindical des de la proximitat.

Incidint en aquest aspecte, Jordi Pons delegat sindical de la Intersindical-CSC i membre de la territorial, afirma que “volem desenvolupar un sindicalisme que lluiti contra la precarietat, l’exclusió i la pobresa. Perquè no acceptarem que ens condemnin a la misèria. I perquè volem solucionar els problemes de la societat i esperem que la societat confii i s’impliqui amb nosaltres per poder avançar cap a la plena sobirania política i la justícia social”.

@cscIntersindical-CSCacció sindical,Anoi,CSC,delegats sindicals,formació,Garraf,mobilització,país,participació,Penedès,territoriLa Intersindical-CSC organitzà els dies 25 de gener i 1 de febrer dues jornades de formació sindical per a delegats i delegades que se celebraren al Casal Popular El Foment d'Igualada amb la participació de 30 representants sindicals electes. L’objectiu d’aquestes jornades, que se celebren a diversos llocs del conjunt...SOM el sindicat independentista i de classe