La formació fora de l’horari laboral suposa més càrrega de treball, menys qualitat de vida i dificulta la conciliació de la vida personal i laboral. Revertir aquesta situació és a les nostres mans, les de tota la plantilla.

Des de la Intersindical-CSC fem públic el malestar que ens fa arribar gran part de la plantilla del banc a causa de la sobrecàrrega de treball que comporta haver de fer formació fora de la jornada de treball.

Sota l’empara d’un pacte de 2010, del qual n’hauríem de concretar la vigència arran de la publicació del nou conveni del sector, veiem com la formació ingereix en la nostra vida privada en tant què les tasques que tenim assignades ocupen el 100% de la nostra jornada laboral. I les tasques que tenim assignades ja suposen un càrrega de treball excessiva que es va augmentant dia rere dia, ben lluny d’aquesta empresa “excel·lent en la qual treballar (Great Place to Work)” segons anunciava la circular de RRHH sobre les “noves mesures de flexibilitat laboral”.

La plantilla sovint no vivim dins d’aquest “ Great Place to Work” que se’ns anuncia, tot el contrari: massa sovint sentim que som a un camí costerut carregant una motxilla de càrrega de treball a la qual s’hi afegeix pressió i pes a cada revolt. Exigència a exigència, pedra a pedra, la motxilla comença a grinyolar per les costures i nosaltres, la plantilla, tenim l’esquena cada cop més adolorida.

La solució? Deixar pedres, alleugerir pes de la motxilla. Complir estrictament la jornada laboral, tothom i de manera solidària, és la única manera de lliurar-nos de tensions, estrès, problemes de salut i poder gaudir de la nostra vida personal plenament.

Perquè les minses percepcions econòmiques que rebem avui pels excessos de jornada estan cavant la tomba de les nostres condicions laborals en el futur: per què reemplaçar baixes, manca de plantilla, si la feina surt igual amb menys gent?

Treballem per viure, no pas a l’inrevés. I ho volem fer gaudint del més important, la nostra salut i la nostra vida personal.

És a les nostres mans, doncs, aconseguir-ho. Ni un sol dia ni una sola hora de més!

@cscAcció Sindicalacció sindical,Banc Sabadell,comunicat,CSC,laboralLa formació fora de l'horari laboral suposa més càrrega de treball, menys qualitat de vida i dificulta la conciliació de la vida personal i laboral. Revertir aquesta situació és a les nostres mans, les de tota la plantilla. Des de la Intersindical-CSC fem públic el malestar que ens fa arribar...SOM el sindicat independentista i de classe