La col·laboració ciutadana és una part fonamental perquè la Inspecció de Treball de Catalunya pugui ser encara més efectiva en la detecció d’irregularitats laborals, volem afavorir una via de comunicació més directa i propera amb la ciutadania, la qual encara desconeix (i en bona mesura) què els pot oferir la Inspecció de Treball com a servei públic.

A fi de donar a conèixer les funcions inspectores i les matèries en què és competent, la Inspecció de Treball de Catalunya ha elaborat els tríptics informatius següents:

 • Què cal saber sobre la Inspecció de Treball de Catalunya? (descarregar picant ací)
  Informació bàsica sobre les funcions de la ITC i com denunciar.

 • La Inspecció de Treball, una eina per a la integració laboral de les persones amb discapacitat.
  (descarregar picant ací)
  Explicació sobre com actua la ITC en el compliment de la normativa que afecta aquest col·lectiu.

 • La Inspecció de Treball, una eina contra la discriminació i l’assetjament laboral per orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
  (descarregar picant ací)
  Distinció dels conceptes de discriminació i assetjament, així com explicació sobre intervé la ITC per garantir els drets del col·lectiu LGBTI.

 • La Inspecció de Treball, una eina per a la igualtat entre dones i homes.
  (descarregar picant ací)
  Explicació sobre com actua la ITC en el compliment de la normativa sobre igualtat i quins fets constitueixen infracció.

 • La Inspecció de Treball, un instrument per resoldre els conflictes laborals.
  (descarregar picant ací)
  Definició i avantatges de la mediació i de quina manera hi pot intervenir la ITC.

 

@cscAcció SindicalInspecció de Treball,laboral  La col·laboració ciutadana és una part fonamental perquè la Inspecció de Treball de Catalunya pugui ser encara més efectiva en la detecció d’irregularitats laborals, volem afavorir una via de comunicació més directa i propera amb la ciutadania, la qual encara desconeix (i en bona mesura) què els pot oferir...SOM el sindicat independentista i de classe