Des la sectorial d’Ensenyament de la Intersindical-CSC volem mostrar la nostra profunda preocupació per l’anunci que el Departament d’Ensenyament ha fet aquestes darreres hores. Des del sindicat independentista i de classe entenem que el català ha de continuar sent la llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya i que la situació actual a nivell social del català no permet fer cap pas enrere del seu status.

Davant d’aquest document, la Intersindical-CSC afirma:

  • que es un document confús i que barreja massa coses
  • que fa perillar el català com a llengua vehicular dels centres educatius.
  • que el Deparatament, com sempre ha passat en els darrers temps, només es parla de teories i mai de recursos.
  • que ens qüestionem l’oportunitat d’aquest moment de presentar-lo.
  • que sembla que els autors siguin desconeixedors de la realitat del dia a dia de les aules.
  • ens preguntem si s’ha comptat amb l’opinió del professorat.
  • que ens posarem en contacte amb les entitats que treballen per la llengua per intentar posar en comú posicionaments davant d’aquesta proposta.
  • el departament s’embarca en aquestes aventures PERILLOSES quan després de molts anys encara no ha estat capaç de fer que la immersió funcionés a la secundària i encara menys a la FP.
@cscIntersindical-CSCensenyament,llengua,sectorial ensenyamentDes la sectorial d'Ensenyament de la Intersindical-CSC volem mostrar la nostra profunda preocupació per l'anunci que el Departament d'Ensenyament ha fet aquestes darreres hores. Des del sindicat independentista i de classe entenem que el català ha de continuar sent la llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya i que la...SOM el sindicat independentista i de classe