A Catalunya la bretxa salarial de gènere se situa en el 23,9%, situant-se al mateix nivell que el 2009. Les dades ens diuen que les dones més grans pateixen una major bretxa, un 32,4% de les dones de més de 55 anys en relació al 15,5% de les dones de 25 a 34 anys. Les mateixes estadístiques que les dones contractades a temps complet i amb contracte indefinit pateixen molt més aquesta xacra. També ens diuen que a les ocupacions menys qualificades hi ha més bretxa salarial entre homes i dones. Amb aquestes dades a les mans, les dones del nostre país, a partir d’avui treballen gratis, és a dir que segueixen treballant però és com si no cobressin.

La Intersindical-CSC volem denunciar la manca determinació dels governs en relació a aquesta realitat; considerem que tot i conèixer aquesta realitat es destinen pocs recursos a la inspecció de treball per dur a terme la seva tasca en general, però molts menys esforços a lluitar contra les desigualtats salarials, en particular.

Per aquest motiu exigim mesures concretes per lluitar contra aquesta situació que genera desigualtats econòmiques, però també socials i que provoquen grans diferències d’oportunitats a homes i dones per al seu desenvolupament personal i professional. També exigim que es duguin a terme actuacions de transparència i denuncia pública de les empreses on es detectin casos de discriminació salarial entre homes i dones.

La Intersindical-CSC instarà als seus membres que formen part d’òrgans de representació de treballadores i treballadores que s’incorpori la perspectiva de gènere a la negociació col·lectiva per recollir expressament l’eliminació de tota desigualtat entre homes i dones, amb especial atenció a la bretxa salarial i demanarà que duguin a terme anuals de les mesures que es prenguin en aquest sentit i que es calculi, per cada centre de treball, el càlcul de la bretxa salarial existent.

La construcció de la #RepúblicaDeLaGentTreballadora requereix de forma ineludible la lluita contra aquestes i altres discriminacions entre homes i dones, tant a l’entorn laboral com a qualsevol àmbit de la vida personal i professional.

@cscAcció Socialbretxa salarial,gènere,igualtat,igualtat de gènereA Catalunya la bretxa salarial de gènere se situa en el 23,9%, situant-se al mateix nivell que el 2009. Les dades ens diuen que les dones més grans pateixen una major bretxa, un 32,4% de les dones de més de 55 anys en relació al 15,5% de les dones...SOM el sindicat independentista i de classe