La Intersindical-CSC convoquem VAGA el 29 de Novembre de l’Atenció Primària de l’ICS, vaga de 24 hores, d’ afectació a tot el personal i totes les categories.

La vaga es farà el dia 29 de novembre del 2018, des de les 00 hores del dia 29 de novembre fins a les 23,59 hores del mateix dia, en tots els dispositius d’atenció primària (centres d’atenció primària, centres d’atenció continuada i urgent (CUAP i PAC), unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) i PADES, personal de l’ICS que presta serveis a centres penitenciaris i altres dispositius de l’àmbit d’atenció primària gestionats per  l’Institut Català de la Salut.

MOTIUS PER FER VAGA
Aquesta convocatòria de vaga respon al progressiu deteriorament que pateix l’Atenció Primària i els professionals que hi treballem des de l’any 2010, que ha arribat a una situació insostenible i que afecta la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients.
Els professionals de l’atenció primària fa temps que treballem al límit de les possibilitats. Aquesta situació sostinguda ha arribat a afectar la salut, la motivació i la il·lusió professional.
Manquen professionals, el nombre de visites per cada consulta està arribant a xifres difícilsde suportar. Aquesta sobrepressió no és tolerable i a més cal afegir-hi que no es percep una reversió, de manera significativa, de les retallades des del 2010.
Tots el professionals que treballem a l’Atenció Primària patim l’impacte de les males condicions laborals i la degradació de la nostra feina.
D’altra, no podem perdre de vista la caiguda del pressupost sanitari destinat al primer nivell assistencial, que ha passat de rebre el 18,4% del pressupost total del Departament de Salut el 2010 al 16,9% actual.
A tot això, cal afegir-hi les retallades salarials que acumulem els professionals d’atenció primària des de 2010, que representen una pèrdua retributiva d’un 30% del poder adquisitiu.
Volem deixar clar que el finançament injust de què és víctima la ciutadania catalana, ens situa en uns nivells descaradament baixos de despesa sanitària si tenim en compte el nostre PIB i causa un enorme perjudici a serveis públics bàsics, com son els dispositius d’Atenció Primària.
@cscAcció Social29N,ICS,Institut Català de la Salut,salut,sanitat,sanitat pública,serveis públics,vagaLa Intersindical-CSC convoquem VAGA el 29 de Novembre de l’Atenció Primària de l’ICS, vaga de 24 hores, d’ afectació a tot el personal i totes les categories. La vaga es farà el dia 29 de novembre del 2018, des de les 00 hores del dia 29 de novembre fins a les 23,59 hores del mateix dia, en...SOM el sindicat independentista i de classe