Aquest matí s’ha presentat l’estat del dèficit, deute i regla de la despesa, de la Generalitat de Catalunya per part del Ministeri d’Hisenda, de manera que es desmunta el relat que fa unes setmanes el Gobierno de España, en plena campanya electoral, feia servir per intentar evitar que la Generalitat de Catalunya fes efectiu el retorn de part de les pagues extraordinàries al personal públic pendents i corresponents a l’any 2013.

Des de la Intersindical-CSC volem posar de manifest que ni el Govern de l’Estat ni el Govern de la Generalitat ara ja tenen motius ni excuses per retornar aquests imports al personal públic de la Generalitat i no acceptarem que aquest retorn torni a ser un motiu d’ingerència política per part de cap Govern, amb els drets dels treballadors i de les
treballadores no s’hi juga i els acords es fan per acomplir-los.

Tanmateix volem destacar que per arribar a aquest estat de dèficit s’han dut a terme retallades bàsiques als serveis públics durant tots aquests anys que han afectat en primer terme a la ciutadania de Catalunya que ha vist com serveis bàsics com educació, salut o serveis socials han minvat en qualitat i quantitat. Aquestes pèrdues han estat assumides en gran part per la feina del personal al servei de les administracions que, tot i les retallades viscudes en primera persona, han mantingut el seu compromís amb la ciutadania i el servei públic.

Per la Intersindical-CSC el repte de present i futur és recuperar la resta de drets laborals retallats al personal públic de la Generalitat i treballar per aconseguir la reversió de les retallades dels serveis públics per recuperar els nivells de qualitat i quantitat que el nostre país necessita per avançar.

@cscEconomiaAquest matí s'ha presentat l'estat del dèficit, deute i regla de la despesa, de la Generalitat de Catalunya per part del Ministeri d'Hisenda, de manera que es desmunta el relat que fa unes setmanes el Gobierno de España, en plena campanya electoral, feia servir per intentar evitar que la...SOM el sindicat independentista i de classe