Aquest matí s’ha dut a terme una trobada entre el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, en Jordi Puigneró, el secretari general del Departament, en Xavier Gatius i la directora general de Funció Pública, Pilar Sorribas amb una delegació de la Intersindical-CSC formada per Carles Sastre, secretari general de la I-CSC i diversos delegats i delegades del sindicat republicà que enguany han estat escollits a les darreres eleccions sindicals on vam obtenir 35 delegats i delegades.

La trobada ha servit per intercanviar diversos àmbits de treball que han de servir per millorar les condicions del personal públic de la Generalitat i també promoure nous reptes a l’administració catalana.

La Intersindical-CSC hem volgut traslladar algunes inquietuds, propostes i reclamacions, que són els pilars de la nostra actuació els propers mesos.

Les propostes que hem plantejat són les següents:

1. Executar el compromís del conseller Puigneró on, a proposta de la Intersindical-CSC, els dies 12 octubre i 6 de desembre siguin laborables voluntaris.  En aquest sentit hem demanat que en tornar de vacances estigui regulat per donar temps a que personal i serveis es puguin organitzar.

2. Tenint en compte que la formació del personal públic és un element central per a la millora dels serveis públics caldria que en el marc de la constitució d’un grup de treball que tracti la formació que es fa a la Generalitat estigui nomenat un director o directora de l’EAPC, després d’un any de vacant.

3. En relació al Districte Administratiu, del barri de la Marina a Barcelona, tot i considerar que es podria haver gestionat millor nosaltres treballarem perquè el trasllat garanteixi al personal els seus dret.  En aquest sentit caldria que entre setembre i octubre es negociïn mesures de permutes, de mobilitat per arribar a l’edifici i mesures de flexibilitat horària. Des de la Intersindical-CSC considerem que és important especialment en matèria de conciliació personal i laboral.

4. Fermesa en el vot electrònic, de manera que es pugui assegurar que les properes eleccions sí tindran aquest sistema de vot, que no es tanquin a no fer-ho a col·lectius com laborals o personal docent no universitari o de l’ICS

5. Tot i saber que no som un sindicat majoritari, considerem que en un moment de canvi i de reptes presents i futurs  cal comptar amb totes les forces sindicals, amb generositat per part de la patronal i de tots els sindicats.  Podent considerar que tots hi tinguem presència, uns amb veu i vot i altres, si cal, només amb veu, per construir una administració adequada a les necessitats de la República

6. Hem volgut posar de manifest l’espectacle d’uns i altres a les eleccions a Girona ha estat molt poc elegant i que al final ha perjudicat el dret del personal de Girona a una representació sindical

7. Hem demanat una solució global sobre processos selectius, especialment per aquells cossos que fa molts anys que no s’han convocat i evitar solucions ad hoc com s’ha hagut de fer en el cas del col·lectiu de treballadors i treballadores socials, cal una solució general i no “pedaços”.

Lògicament totes aquestes propostes són complementàries amb totes les que en el marc del compliment dels acords entre la Generalitat i les forces sindicals s’han establert, com són el retorn de les pagues extraordinàries i altres drets econòmics i socials, calendarització de processos i concursos, etc.

@cscIntersindical-CSCAquest matí s'ha dut a terme una trobada entre el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, en Jordi Puigneró, el secretari general del Departament, en Xavier Gatius i la directora general de Funció Pública, Pilar Sorribas amb una delegació de la Intersindical-CSC formada per Carles Sastre, secretari general...SOM el sindicat independentista i de classe