La Intersindical-CSC ha guanyat les eleccions sindicals que s’han celebrat durant el dia d’avui, obtenint 15 dels 50 delegats i delegades entre PDI Funcionari i PDI Laboral.   El resultat es pot considerar un èxit, sobretot perquè ha estat la primera vegada que el sindicat republicà s’ha presentat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per cada col·lectiu de PDI els resultats han estat els següents:

PDI Laboral
CGT 10 delegats
I-CSC 7 delegats
CCOO 5 delegats
UGT 3 delegats
CSIF 2 delegats

PDI funcionari
I-CSC 8 delegats
CCOO 5 delegats
CSIF 5 delegats
UGT 3 delegats
CGT 2 delegats

Amb els resultats obtinguts avui la Intersindical-CSC esdevé una força sindical destacada entre el personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, ja que actualment compta amb 62 delegats i delegades, amb la distribució, per universitats i col·lectius següent:

Universitat de Barcelona:  PDI-L 2 / PDI-F 3
Universitat Politècnica de Catalunya: PDI-L 7 / PDI-F 9
Universitat Autònoma de Barcelona: PDI-L 7 / PDI-F 8
Universitat Rovira i Virgil: PDI-L 7 / PDI-F 5
Universitat Pompeu Fabra: PDI-L 8 / PDI-F 6

El sindicat republicà considera que la presència a les universitats respon al creixement del sindicat arreu del país i a tots els sectors i és un element molt important ja que de la mateixa manera que les universitats són motor de canvi per a la societat el fet que el sindicalisme republicà, feminista i de classe tingui una forta presència entre el professorat universitari de Catalunya i que el sindicalisme que fins ara ha existit a les universitats no ha estat capaç de lluitar contra els reptes més importants com són la precarietat laboral i salarial de bona part de les plantilles i la manca de recursos per a la recerca que ha perjudicat al PDI de les universitats catalanes.

En el marc de l’educació cal recordar que la I-CSC va obtenir 46 delegats i delegades a les darreres eleccions sindicals de personal docent no universitari, celebrades aquesta primavera i que es va passar de no tenir representació a ser la tercera força.

 

@cscIntersindical-CSCUAB,universitatsLa Intersindical-CSC ha guanyat les eleccions sindicals que s'han celebrat durant el dia d'avui, obtenint 15 dels 50 delegats i delegades entre PDI Funcionari i PDI Laboral.   El resultat es pot considerar un èxit, sobretot perquè ha estat la primera vegada que el sindicat republicà s'ha presentat a la...SOM el sindicat independentista i de classe