Aquesta tarda delegats i delegades de la Intersindical-CSC a les universitats catalanes han assistit a l’acte promogut per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), amb el lema (i pancarta) “Les universitats volem República Catalana”, que s’ha celebrat al Paranimf de la Universitat de Barcelona que ha servit perquè les vuit universitats públiques reclamin un millor finançament.

Des de la Intersindical-CSC coincidim en la manca de finançament de les universitats que s’ha denunciat durant l’acte, com ja vam manisfestar aquesta mateixa setmana quantificant en 1.000 milions d’euros la necessitat d’increment de les universitats públiques catalanes.

Però l’assistència del sindicat republicà a l’acte s’ha fet des d’una vessant crítica als equips rectorals, considerem que no tenen visió de conjunt.  El manifest que avui han presentat se centra en dos grans eixos: prestigi de les universitats i manca de finançament, tot acusant a la Generalitat d’aquesta manca de finançament.

Des de la Intersindical-CSC opinem que cal anar més enllà, que cal centrar-se en buscar l’origen del problema i en la construcció d’un prestigi que no es basa, exclusivament, en els rànquings internacionals.

És ben cert que cal denunciar que la Generalitat de Catalunya no finança correctament a les universitats i a la recerca, però tant cert és que els recursos que no arriben a les universitats tampoc arriba a Catalunya, essent el Govern de l’estat qui ofega l’economia catalana i de les universitats públiques catalanes.

Denunciem les boniques paraules que en el manifest es fan servir sobre evitar la precarització del personal al servei de les administracions, PDI i PAS, però que en el dia a dia observem que els propis rectorats no gestionen correctament.

Cal retornar les universitats públiques a la seva raó de ser: el centre de coneixement lliure de la societat, també cal que les universitats tornin a estar al costat de la comunitat que en forma part, especialment l’estudiantat però també la societat, una societat que viu i pateix la repressió amb un silenci indigne per part dels equips rectorals.

Des de la Intersindical-CSC considerem que els equips rectorals han d’actuar amb DIGNITAT a l’hora de dirigir les universitats públiques catalanes, amb RESPONSABILITAT amb la comunitat universitària, amb COMPROMÍS per acabar amb la precarietat del personal, amb LIDERATGE per estar a l’alçada d’un país que vol construir la República Catalana, amb VALENTIA per defensar a qui pateix la repressió de la comunitat universitària, amb FERMESA per exigir a Espanya que faciliti a Catalunya les competències i els recursos en universitats i recerca.

La Generalitat té part de la responsabilitat de la situació actual de les universitats i la recerca a Catalunya, però també, i molt, el govern de l’estat espanyol.  I cal cercar responsables, també, en el lideratge i la gestió dels equips rectorals.

Construïm un nou model de les universitats i la recerca de la República Catalana!

@cscAcció SindicaluniversitatsAquesta tarda delegats i delegades de la Intersindical-CSC a les universitats catalanes han assistit a l'acte promogut per l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), amb el lema (i pancarta) 'Les universitats volem República Catalana', que s'ha celebrat al Paranimf de la Universitat de Barcelona que ha servit perquè les vuit...SOM el sindicat independentista i de classe