La indústria al nostre país està vivint un període de superació de reptes en molt àmbits que requereixen una fortalesa en el sindicalisme que defensi no només els drets laborals sinó que tingui una visió de conjunt i de país que permeti fer propostes particulars per a cadascuna de les empreses del sector industrial però amb una visió nacional.  En aquest sentit el paper de la Intersindical-CSC esdevé central i imprescindible: la Federació d’Indústria de la Intersindical-CSC

Cal assumir que ens trobem en un moment de canvis, uns de caire temporal o sobrevinguts, com per exemple la superació de la crisi sanitària, econòmica, laboral i social fruit de la pandèmia del coronavirus, però també altres canvis de tipus estructural que cal afrontar de cara i no deixar passar a l’espera de trobar-nos amb situacions irreversibles, com és el tancament d’empreses del sector automobilístic o del sector de les mines.  Cal afrontar les reconversions provocades per les noves realitats socials i relacionades amb el medi ambient, que requereixen models de producció industrial sostenibles i respectuoses amb l’entorn natural.  Cal posar de manifest la necessitat de cercar solucions col·laboratives entre els i les treballadores, la patronal i les administracions, de manera que les reconversions i els canvis en la productivitat no comportin acomiadaments ni precarització de les condicions laborals.  Cal treballar per donar una nova perspectiva al model industrial de Catalunya.  Altres reptes que no podem obviar és el fet que anem llegint als mitjans més accidents mortals, més accidents laborals i més fallades de la seguretat de les nostres indústries.

S’ha posat de manifest en els darrers mesos que el fet de tenir els centres de decisió lluny dels Països Catalans provoca que empreses amb seu productiva al nostre país, però amb equips de direcció a terres llunyanes generin decisions que perjudiquen als i a les treballadores del nostre país i al nostre territori.  El mateix passa quan els centres de decisió política i sindical radiquen fora del nostre país, ja sigui a Madrid o Brussel·les.  Cal recuperar la decisió política i empresarial i que les iniciatives i el marc decisori estigui dins del territori, i també cal un model de defensa dels drets de les persones treballadores des del nostre país, i no amb dependències sindicals fora dels Països Catalans.

És per això que la Federació d’Indústria de la Intersical-CSC treballar per posar l’accent en la defensa dels drets de les treballadores i els treballadors de la indústria dels Països Catalans amb tota la llibertat de no tenir deutes amb ningú ni amb cap altre compromís que no siguin els treballadores i les treballadores de la indústria dels Països Catalans.

Podeu consultar el díptic informatiu de la Federació aquí i contactar amb nosaltres a fic@intersindical-csc.cat

@cscPaïsos CatalansLa indústria al nostre país està vivint un període de superació de reptes en molt àmbits que requereixen una fortalesa en el sindicalisme que defensi no només els drets laborals sinó que tingui una visió de conjunt i de país que permeti fer propostes particulars per a cadascuna de...SOM el sindicat independentista i de classe