@cscInternacionalSOM el sindicat independentista i de classe