A causa de la tendència a l’alça de la pandèmia, les autoritats sanitàries han demanat avui, 11 d’octubre, la suspensió de les classes presencials a les universitats catalanes durant quinze dies, excepte les classes pràctiques, i recuperar la modalitat de docència en línia pel professorat i el teletreball per l’administració. L’objectiu d’aquestes mesures és reduir la mobilitat i ajudar al control de la pandèmia de la Covid-19.

Crida l’atenció que un anunci d’aquesta magnitud es faci a través dels mitjans de comunicació sense coordinació prèvia amb el departament d’Universitats i les pròpies universitats. Així mateix, i sense consultar la part social, les autoritats universitàries han informat posteriorment als mitjans de comunicació que valoraran la petició del departament de salut el proper dimarts 13 i, per tant, segueixen mantenint les classes presencials el mateix dia 13. Potser els equips rectorals de les nostres universitats no poden prendre la decisió demà dia 12 d’octubre, tot i que la majoria del poble català considera que aquest dia no hi ha res a celebrar.

La sectorial d’universitats de la Intersindical-CSC considera que l’actitud de les autoritats universitàries no es justificable. La suspensió de les classes presencials a partir del dia 14 d’octubre tindrà els mateixos efectes acadèmics que a partir de 13. Tanmateix, les autoritats acadèmiques no semblen valorar que en ser tornada d’un cap de setmana llarg alguns estudiants s’hauran de desplaçar a les seves universitats el dia 13 per tornar al seu lloc de residència el dia 14. Si l’objectiu és reduir la mobilitat, s’han d’evitar aquests desplaçaments totalment prescindibles. La suspensió de l’activitat acadèmica presencial té la màxima efectivitat si es fa per setmanes completes. No cal dir que la comunitat acadèmica està preparada per tornar a la docència no-presencial, com ja va fer el passat mes de març.

L’actitud de les autoritats sanitàries i acadèmiques recorda la descoordinació que s’està vivint en altres comunitats autònomes. Els plans d’actuació de les universitats catalanes per fer front a la Covid-19 indiquen en tots els casos que se seguiran les recomanacions de les autoritats sanitàries. Si la situació sanitària ho requereix, el que han de fer les autoritats acadèmiques és aplicar les mesures proposades pel departament de salut amb la màxima rapidesa i eficiència.

Davant d’aquesta situació, la Sectorial d’Universitats de la Intersindical-CSC exigeix la suspensió de la docència presencial, excepte les classes pràctiques, amb efectes de 13 d’octubre de 2020.

@cscAcció SocialA causa de la tendència a l’alça de la pandèmia, les autoritats sanitàries han demanat avui, 11 d’octubre, la suspensió de les classes presencials a les universitats catalanes durant quinze dies, excepte les classes pràctiques, i recuperar la modalitat de docència en línia pel professorat i el teletreball per...SOM el sindicat independentista i de classe