En els darrers anys els inicis de curs, i de semestre o trimestre, a les universitats catalanes s'han caracteritzat per les reclamacions de l'estudiantat sobre el fet que el professorat fa canvis en la llengua de la docència en relació al que s'havia establert als plans docents publicats, majoritàriament, a les webs de les diferents universitats. Des de la Intersindical-CSC es vol recordar que la immensa majoria d'universitats tenen com a llengües per a la docència el català, el castellà i l'anglès i que és el professorat qui, amb molta antelació a l'inici del curs i fins i tot de les matriculacions de l'alumnat, de manera que l'alumnat pot arribar a triar un grup d'una assignatura en funció de la llengua de la docència.   Tanmateix aquesta llengua informada es converteix en un dret que té l'estudiantat en rebre la docència, per tant el canvi de llengua, que sempre va del català al castellà, és una clara vulneració de drets que les universitats permeten que passi. La realitat ens posa de manifest que la presència del català a les universitats té una doble manera de mesurar-se, per una banda tenint en compte el que hi diu als plans docents i per…
Llegir més