Som Autònoms de la Intersindical-CSC ha participat del procés impulsat per la Generalitat en relació a la consulta pública prèvia a l’elaboració de Projecte de decret del treball autònom pel desenvolupament de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’estatut del treball autònom amb el principal objectiu de definir la concertació i el diàleg social del treball autònom a Catalunya per al seu progrés i promoció. En aquest sentit cal destacar que la Intersindical-CSC ha estat la única organització que ha fet propostes en aquest sentit, posant de manifest la importància que des del sindicat republicà té el col·lectiu de treballadors i treballadores autònomes, en particular aquells que no tenen treballadores ni treballadors a càrrec i, tot sovint, pateixen de manera agreujada la precarització de drets i de capacitat econòmica. Som Autònoms de la Intersindical-CSC, valora molt positivament la creació d’un espai de concertació amb la Generalitat de Catalunya.  Veiem molt necessària la creació d’aquest espai i considerem cabdals i molt rellevants dos aspectes: per una banda la seva composició i per l’altra el marc competencial i d’actuació de les propostes que s’hi puguin plantejar, tenint en compte que la majoria de les competències rellevants radiquen en el Govern de…
Llegir més