La secció sindical de la Intersindical-CSC de la Universitat de Barcelona ha demanat la intervenció del Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona, del Síndic de Greuges de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d'Universitats i Recerca. El passat 7 i 8 d’octubre de 2020 el Consell de Govern de la UB va aprovar la convocatòria d’eleccions a rectorat per al dia 26 de novembre de 2020.  Això no obstant, va aprovar el vot a través de mitjans presencials, tot i que amb anterioritat, al Claustre de l’11 de novembre de 2019, es va aprovar que el procediment habitual de la UB per a eleccions, entre d’altres, havia de ser el vot electrònic sempre que tècnicament fos possible en totes les eleccions, excepte en les sindicals. El vot electrònic és tècnicament possible, ja que el CSUC té desenvolupada, des de fa anys, una aplicació dissenyada i implementada amb aquesta finalitat. El passat 15 d’octubre la Universitat de Barcelona, com la resta d’universitats catalanes, va iniciar la docència preferentment virtual, durant 15 dies, període que s’ha ampliat amb un termini addicional de, com a mínim d’un mes. En aquesta situació entenem que les…
Llegir més