S’apropa la fatidica data del 20 de novembre, aquest dia milers de treballadors i treballadores autònoms i hauran de fer front al pagament dels impostos que van ajornar el primer trimestre d’enguany, aquesta mesura que va impulsar el Govern d’Espanya i l’AEAT era una mesura que havia de servir per fer front a la crisi provocada per la pandèmia del Covid-19 i la sobtada reducció d’ingressos.  

Aquesta mesura hauria estat adequada i útil si les previsions inicials de la pandèmia s’haguessin complert i ara la situació fos una altra i per aquest motiu molts treballadors i treballadores s’hi van acollir.  Per altra banda alguns altres van optar per fer front al pagament en termini, quedant-se sense líquid, tot pensant que en breu podrien tornar a treballar amb normalitat.

La situació actual, però no és gens millor que la del primer trimestre, a hores d’ara moltes persones del col·lectiu no han pogut reiniciar la seva activtat professional en cap moment, altres han pogut reobrir les seves activitats professionals però en cap cas amb la normalitat anterior i alguns altres han patit obertures parcials, tancades parcials i puntualment tancades totals.  Sigui com sigui la situació és molt pitjor que en el moment en que es va fer l’ajornament del primer trimestre.

Per aquest motiu, des de Som Autònoms de la Intersindical-CSC volem mostrar el nostre desacord en el cobrament d’aquest ajornament.  Tanmateix proposem un seguit de mesures similars, en materia fiscal, que ja s’han aplicat a alguns països del nostre entorn.

Des de Som Autònoms de la Intersindical-CSC considerem que cal prendre un seguit de mesures a mig termini que permetin als treballadors i treballadores autònomes que el pagament d’impostos sigui una càrrega que provoqui, entre d’altres, el tancament de l’activitat professional o endeutaments que impedeixin sortir de la precarietat en què es troben.

Proposem la regulació d’un llindar d’ingressos que garanteixi una mínima dignitat per a les persones afectades de manera que puguin sobreviure la situació actual, per aquest motiu creiem que totes les mesures han de garantir poder tenir un rendiment net superior a l’SMI.

Per això proposem un seguit de mesures que afectin directament als exercicis 2020 i 2021, són les següents:

  • Condonació dels diversos impostos per aquells treballadors i treballadores autònomes que en aquests exercicis tinguin pèrdues o bé no tinguin un rendiment net superior al SMI.  Només els treballadores i les treballadores autònomes que presentin beneficis superiors a aquest import haurien de fer front de les obligacions tributàries.
  • Condonació dels diversos impostos en la proporció que els treballadors i treballadores autònomes han aturat la seva activitat professional per decisió de qualsevol govern.
  • Devolució automàtica dels pagaments efectuats per aquells treballadors i treballadores autònomes que van fer els pagaments del primer i segon trimestre i que presentin pèrdues o bé beneficis inferiors a un rendiment net al SMI, donat que per fer front al pagament van fer un esforç i provocaria desigualtats en aquells col·lectius que proposem la condonació.  Aquesta devolució s’hauria de dur a terme d’ofici i en un termini inferior a 30 dies.
  • Que s’aturin els embargaments, recàrrecs i interessos de deutes anteriors al primer trimestre de 2020 fins a l’exercici 2022.

Des de Som Autònoms de la Intersindical-CSC optem per la condonació enlloc de l’ajornament, ja que aquesta segona opció es converteix en un ajornament de tancament i una perpetuitat de patiment.

Per poder obtenir els recursos necessaris per compensar aquestes condonacions proposem tres mesures rellevants:

  • Impost a la banca, que va obtenir el “regal” d’un rescat amb recursos públics que mai ha retornat.
  • Exigència del retorn immediat del rescat a la banca a aquelles entitats que vulguin dur a terme fusions que els serveixi per millorar els seus beneficis.
  • Impost a les grans fortunes existents, donat que no és ètic que mentre hi ha col·lectius que cada dia són més precaris d’altres viuen en l’abundància
  • Execució immediata de les sancions tributàries fruit del frau fiscal
  • Eliminació d’avantatges i acords per reduir deutes tributaris

Des de Som Autònoms de la Intersindical-CSC seguim treballant des de la base per fer sentir la veu dels sense veu!

 

@cscAcció Socialautònoms,som autònomsS’apropa la fatidica data del 20 de novembre, aquest dia milers de treballadors i treballadores autònoms i hauran de fer front al pagament dels impostos que van ajornar el primer trimestre d’enguany, aquesta mesura que va impulsar el Govern d’Espanya i l’AEAT era una mesura que havia de servir...SOM el sindicat independentista i de classe