Les empreses grans i mitjanes (aquelles que tenen més de 50 treballadors/es), són les que més ocupació han destruït o destruiran degut a la crisi de la Covid-19, segons dades de l’Idescat. Concretament, tot i que tres de cada quatre empreses han aplicat un ERTO (un 77%), independent de la seva mida, són les grans i mitjanes són les que més redueixen permanentment el nombre de treballadors/es (un 31%, per un 16% les petites i un 17% les micro -de menys de 10 treballadors/es) i també les que més tenen previst no contractar treballadors/es (un 72%, per un 61% les petites i un 49% les micro). A més a més,  són les que més han deixat de renovar contractes per la crisi provocada per la pandèmia: un 56% les grans i mitjanes, per un 42% les petites i un 30% les micro.

Pel que fa als sectors afectats per la reducció d’ocupació, destaquen l’hostaleria (amb un 96% d’establiments que han aplicat un ERTO), la construcció (81%), el comerç (78%), per sobre la mitjana. En l’hostaleria cal destacar que s’ha acomiadat la meitat de treballadors/es (50%) i un 28% en la resta de serveis. Les empreses d’hostaleria i construcció també són les que han deixat de contractar més personal: un 79% i un 77%, respectivament. Indústria (57%), resta de serveis (51%) i construcció (42%) són els sectors que més contractes temporals han deixat de renovar.

Mentre que les micro i les petites empreses generen el gruix de l’ocupació (i un 61% ho fan indefinidament, segons dades de les patronals), molt per sobre de les mitjanes i les grans, probablement seran les que menys accés tindran a crèdits i ajuts públics estatals i europeus. En canvi, les mitjanes i grans empreses, les que generen menys ocupació i en destrueixen més, segurament s’emportaran el gruix dels fons.

@cscDiversosLes empreses grans i mitjanes (aquelles que tenen més de 50 treballadors/es), són les que més ocupació han destruït o destruiran degut a la crisi de la Covid-19, segons dades de l’Idescat. Concretament, tot i que tres de cada quatre empreses han aplicat un ERTO (un 77%), independent de...SOM el sindicat independentista i de classe