El 80% d’empreses incompleixen la Llei d’Inserció de Persones amb Discapacitat

Avui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, recordem que el 80% de les empreses incompleixen la Llei d’Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat, que estableix que les empreses de 50 a més treballadors/es comptin amb una quota mínima del 2% d’empleats/des amb discapacitat. Si les esmentades empreses es veuen en la impossibilitat de contractar aquest nombre de persones, ja sigui perquè no les troben al mercat o perquè no responen a les necessitats de l’empresa, poden prendre mesures alternatives com establir un contracte amb un centre especial de treball, fer donacions i accions de patrocini, de caràcter monetari, a favor d’una fundació que es dediqui a la inserció laboral i creació de treball de persones amb discapacitat, etc.

Segons el Comitè Català de Representants de les Persones amb Discapacitat, només el 38% de les persones amb discapacitat en edat laboral treballen. A més, ara s’hi suma una situació de pandèmia, la precarització del mercat de treball, de pocs llocs de treball disponibles i una realitat social i laboral que fa que tenir una feina no garanteixi la inclusió social. Concretament, el volum de contractes signats per treballadors/es amb discapacitat a Catalunya ha baixat d’un 36% en comparació amb l’any passat, més que els de la resta de treballadors/es (30%). El sector serveis és el més afectat per la caiguda de l’oferta laboral (78%): on hi ha més demanda registrada és en serveis d’edificis i jardineria, serveis socials i comerç al detall.

Per avançar en la inclusió laboral de les persones amb discapacitat cal fer enfocament integral, que reformuli les polítiques, estratègies i plans que han contribuït a crear ocupació, a millorar les condicions d’ocupabilitat, a facilitar l’accés a un lloc de treball de qualitat i a impulsar el desenvolupament professional. Un canvi de model en col·laboració amb les entitats representatives de les persones amb discapacitat i les seves famílies. Però abans que res, exigim que es compleixi la Llei!

@cscAcció SocialAvui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, recordem que el 80% de les empreses incompleixen la Llei d’Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat, que estableix que les empreses de 50 a més treballadors/es comptin amb una quota mínima del 2% d’empleats/des amb discapacitat. Si les esmentades empreses es...SOM el sindicat independentista i de classe

Related Posts

La regulació dels lloguers no es toca! Defensem la sobirania del Parlament

La regulació dels lloguers no es toca! Defensem la sobirania del Parlament

Proposem que els fons addicionals de les universitats prioritzin el personal precari i incorpori les persones amb excedència per cures o violències masclistes

Proposem que els fons addicionals de les universitats prioritzin el personal precari i incorpori les persones amb excedència per cures o violències masclistes

La Intersindical-CSC demanem a Salut que intervingui el centre sociosanitari privat Llar Sant Josep, de la Seu d’Urgell, per fer front a un brot de Covid

La Intersindical-CSC demanem a Salut que intervingui el centre sociosanitari privat Llar Sant Josep, de la Seu d’Urgell, per fer front a un brot de Covid

Com ha afectat el confinament a la conciliació laboral, personal i familiar de les dones?

Com ha afectat el confinament a la conciliació laboral, personal i familiar de les dones?

Som Autònoms de la Intersindical-CSC denuncia que s’acosta el dia D, de desastre, pels treballadors i les treballadores autònomes

Som Autònoms de la Intersindical-CSC denuncia que s’acosta el dia D, de desastre, pels treballadors i les treballadores autònomes