Archives for 23/12/2020

Acció Social

Proposem que els fons addicionals de les universitats prioritzin el personal precari i incorpori les persones amb excedència per cures o violències masclistes

El sindicat republicà s’incorpora per primera vegada a la Mesa d’Universitats com a conseqüència de l’increment de la representació sindical a les universitats públiques catalanes. El fons addicionals per la millora del sector públic corresponents als anys 2019 i 2020 encara no s'han fet efectius en l'àmbit universitari i estan en debat a la Mesa d'Universitats. Els equips de govern de totes les universitats públiques catalanes volen que serveixin, si més no el seu gruix, “per desenvolupar accions de millora de la plantilla” com la ”Correcció de diferències salarials, l’homogeneïtzació de la classificació professional del personal amb les mateixes funcions, revisió dels complements específics/complements de lloc de treball de determinats col·lectius, mesures de desenvolupament i carrera professional del personal”, la Intersindical considera: que les mesures plantejades són estructurals i haurien de formar part de les previsions pressupostàries anuals i estructurals de les universitats i situar-se en el marc de la negociació amb els òrgans de representació de cada universitat. que són conseqüència de l’infrafinançament històric de les universitats públiques catalanes i que només corregint aquest dèficit és poden dur a terme aquestes mesures que plantegen les universitats. D’acord amb aquest anàlisi, la proposta de la Intersindical en relació a aquests…
Llegir més
Intersindical-CSC

La Intersindical-CSC constitueix la sectorial d’Administracions locals

El passat 17 de desembre es va constituir la Sectorial d’Administracions Locals de la Intersindical-CSC que agrupa més de 250 delegats i delegades presents a més d’una seixantena d’ens locals. La Sectorial s’ha fixat com objectius consolidar el treball fet fins ara i continuar creixent en aquells ens locals on encara no tenim representació, en l’any 2021 estem en possibilitats d’arribar a superar de llarg els 300 representants sindicals per arribar a ser sindicat representatiu a Catalunya en l’àmbit de l’administració local. Per tal d’impulsar aquests objectius es potenciarà entre d’altres: La formació per tots els delegats i delegades. El treball en xarxa i la comunicació interna entre les seccions sindicals per compartir coneixement i fixar uns objectius comuns de treball de les seccions sindicals en aspectes claus, com la solució dels interinatges i l’abús de temporalitat. La municipalització de serveis i aturada de les externalitzacions. El secretariat el componen 6 secretaries: Portaveu de la Sectorial i Secretaria jurídica: Marc Alegre Basagaña Secretaria d’expansió territorial: Anna Laguna Secretaria d’organització i acció sindical: Josep Antolí Sasot, i Secretaria adjunta Jordi Sancho Secretaria de formació: Anna Payà Secretaria de comunicació: Jordi Forgas Massó Secretaria de petits municipis: Jordi Pons Ferrer
Llegir més