La Intersindical-CSC disposa d’un equip d‘Acció Sindical i Assessorament Laboral que pot informar-te o assessorar-te sobre qualsevol incidència a la teva feina, càlculs de quantitats, quitances, conflictes personals o col·lectius, salut i seguretat laboral…

El nostre equip compta amb eficiència i experiència en el camp de la Negociació Col·lectiva.

Així mateix el nostre equip d’Acció Sindical i Assessorament Laboral pot assistir-te durant totes les fases dels processos d’eleccions sindicals; des de les fases prèvies fins a l’atenció presencial el dia de les votacions. Davant qualsevol incidència l’equip farà prevaldre el teus drets.

[icon name=”icon-envelope”]  contacta