La Intersindical-CSC som…

LaIntersindical-CSC és un sindicat nacional i de classe (agrupa treballadors/es de tots els sectors productius). La condició de nacional fa que no estigui lligada, per tant, a cap sindicat estatal. Per la CSC és bàsic que els Països Catalans siguin reconeguts no només de fet, sinó també de dret, com a marc normal de relacions laborals i que aquestes (convenis, lleis, pactes laborals, formació, seguretat social…) es decideixin i negociïn el més a prop possible del treballador, als Països Catalans, i no a Madrid o París.

La primera força d’obediència nacional

La Intersindical-CSC és actualment la primera força sindical d’obediència nacional, i agrupa afiliats/des i delegats/des sindicals d’arreu del territori i de diferents sectors, obtenint especial incidència a comarques com el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, La Garrotxa, El Maresme, La Selva o El Garraf, i a sectors com ensenyament, aigües, banca, metall, administracions públiques, químiques, universitats, assegurances…

El model sindical

La Intersindical-CSC es declara com un sindicat laic, independent, democràtic i participatiu. Impulsa un model sindical que dóna una importància trascendental a les seccions sindicals (els afiliats del sindicat a l’empresa) per a que s’organitzin i tinguin plena autonomia i decisió dins l’àmbit de la seva empresa, doncs ells són els qui millor coneixen el seu lloc de feina.

Els altres sindicats

La IntersindicalCSC manté relacions d’intercanvi i de col·laboració mútua amb els bascos ELA i LAB, el gallec CIG, el sard CSS o el cors STC.

A nivell mundial la Intersindical-CSC forma part del Comitè Executiu de la Plataforma de Sindicats de Classe de Nacions Sense Estat (PSCNSE) i és membre de la Federació Sindical Mundial. En el camp de la cooperació internacional, la Intersindical-CSC desenvolupa projectes amb sindicats colombians (Fensuagro i Sintraunal), equatorians (Fenocin) i bolivians (CSUTCB) i participa activament en la creació d’una central sindical maputxe.