Federació de Serveis Privats
Agrupa treballadors i treballadores del sector serveis (des de banca o comerç fins a assistència a les persones o neteja…).

Té com a objectiu que els treballadors i les treballadores d’aquest país esdevinguem objecte i subjecte de la construcció i gestió de la societat justa i igualitària per la qual advoquem.

Federació de Serveis Públics
Tenim representació i afiliació organitzades en les sectorials de Generalitat i Ens Adscrits, d’Educació, Sanitat, administracions locals, universitats i diverses entitats públiques (agències, patronats, empreses públiques, consorcis…).

Els objectius són, bàsicament, la millora de les condicions de treball, retributives, de formació, de promoció, de conciliació personal, familiar i laboral, de l’organització del treball. També lluitem per unes administracions millors, més àgils i eficients, que garanteixin a la ciutadania uns serveis públics i de qualitat com a eina cohesió social i un instrument necessari per fer realitat l’increment de sobirania que el nostre país necessita.

Federació d’Indústria
Agrupa els treballadors i les treballadores dels sectors econòmics del metall, tèxtil, arts gràfiques, químiques, transport i de totes les altres activitats econòmiques d’aquest sector.