Seguretat i salut laboral/Actuació sindical
– Salut laboral i prevenció de riscos. Guia de bones pràctiques d’actuació sindical – 2016 (descarregar)
– Guia de condicions laborals en neteja (descarregar)
– Estratègia sindical en salut laboral (descarregar)
– Accidents de treball greus i mortals: Protocol d’actuació sindical (descarregar)
– Diccionari laboral (descarregar)
– Com actuar davant d’un acomiadament (descarregar)
– Consells bàsics a l’àmbit laboral (descarregar)
– Permisos, llicències i altres drets (descarregar)
Igualtat de gènere
– Igualtat d’oportunitats a l’àmbit laboral (descarregar)
– Pla d’igualtat a una empresa: guia pràctica d’elaboració, implementació i avaluació (descarregar)
– Guia de permisos de maternitat/paternitat (descarregar)
– Taula de reformes a l’ET i la LGSS en matèria de gènere (descarregar)
Seguretat Social
– Cotitzacions Règim General Seguretat Social 2017 (descarregar)
– Pensions mínimes 2017 (descarregar)