– Drets civils i polítics (descarregar)
– Drets econòmics, socials i culturals (descarregar)
– Conveni del treball forçós (descarregar)
– Conveni de la llibertat sindical (descarregar)
– Conveni sindicació i negociació col·lectiva (descarregar)
– Conveni d’igualtat en la remuneració (descarregar)
– Conveni abolició del treball forçós (descarregar)
– Conveni sobre la discriminació (descarregar)
– Conveni de la inspecció de treball (descarregar)
– Conveni de la política d’ocupació (descarregar)
– Conveni consulta tripartita (descarregar)
– Conveni de protecció de la maternitat 1919 (descarregar)
– Conveni de protecció de la maternitat 1952 (descarregar)
– Conveni sobre la maternitat 2000 (descarregar)
– Conveni sobre les malalties professionals (descarregar)
– Conveni de protecció del salari (descarregar)
– Conveni de fixació dels salaris mínims (descarregar)
– Conveni de política social (descarregar)
– Conveni dels representants dels treballadors (descarregar)
– Conveni de l’administració del treball (descarregar)
– Conveni sobre la negociació col·lectiva (descarregar)
– Conveni de la seguretat i salut dels treballadors (descarregar)
– Conveni sobre l’acabament d’una relació treball (descarregar)
– Conveni sobre drets seguretat social (descarregar)
– Conveni sobre seguretat i salut en el treball (descarregar)
– Conveni europeu de drets humans (descarregar)
– Carta social europea (descarregar)
– Conclusions del consell Europa igualtat genere (descarregar)
– Directiva igualtat d’oportunitats entre dones i homes (descarregar)
– Estratègia d’igualtat entre homes i dones (descarregar)
– Carta europea de la dona (descarregar)
– ABC dels drets treballadores (descarregar)
– Declaració d’igualtat d’oportunitats (descarregar)
– Resolucions OIT sobre la igualtat de genere (descarregar)
– Declaració OIT sobre principis i drets en el treball (descarregar)